D.A.S. JogSzerviz: az élettársak jogi helyzete

2018.06.30. 07:41

Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek módjukban áll közjegyző előtt nyilatkozatot tenni annak fennállásáról (Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása). A nyilatkozat a kapcsolat meglétét ellenkező bizonyításig közhitelesen tanúsítja, azonban ez a státusz nem összekeverendő az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolattal. Ez utóbbi ugyanis kizárólag az azonos nemű személyek közt fennálló, a házassághoz hasonló jogi következményekkel is járó kapcsolat megnevezése – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: a hatályos szabályozás értelmében élettársi kapcsolat olyan személyek között állhat fenn, akik házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek együtt.

Bár rendkívül elterjedt jelenségről beszélünk, a mindennapokban mégis sokszor merülhet fel kérdésként, mire is jogosít pontosan az ilyen kapcsolat.

Lehetőség a vagyonjogi szerződésre

Vagyonjogi szempontból vizsgálva az élettársi közösséget, az egyik legfontosabb, hogy az élettársak számára is lehetőséget biztosít a törvény vagyonjogi szerződés megkötésére (kizárólag közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban).

Ilyen megállapodás hiányában az élettársak a teljes életközösség alatt önálló vagyonszerzők – húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ez azonban nem akadálya annak, hogy az életközösség esetleges megszűnése esetén bármelyik fél az együttélés során keletkezett vagyonszaporulat megosztását követelje.

Nem elhanyagolható körülmény, hogy korábbi élettársától az életközösség megszűnését követően tartást követelhet az, aki önhibáján kívül nem képest magát eltartani.

Erre azonban kizárólag akkor van lehetősége, ha az életközösség legalább egy évig fennállt és abból gyermek is származott. Figyelmet érdemel, hogy a volt élettárs a feltételek fennállása esetén egy sorban jogosult tartásra a különélő- és a volt házastárssal.

Az élettárs nem minősül törvényes örökösnek

Ne feledkezzünk meg ugyanakkor arról, hogy hatályos öröklési jogunk szerint az élettárs nem minősül törvényes örökösnek – figyelmeztetett dr. Heinrich Renáta.

Így amennyiben az örökhagyó hagyatékából bármit élettárásnak kíván juttatni, azt végrendeletben teheti meg.

Ellentétben a házassággal, önmagában az élettársi kapcsolat fennállása nem keletkeztet automatikusan apai jogállást.

Forrás: Shutterstock

Ilyenkor csak abban az esetben vélelmezett az élettárs apai státusza, amennyiben az élettársi kapcsolat fennállása alatt az anyával emberi reprodukciós eljárásban vett részt. Ennek hiányában apai elismerő nyilatkozat is az apaság vélelmét eredményezi.

Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek módjukban áll közjegyző előtt nyilatkozatot tenni annak fennállásáról (Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása).

A nyilatkozat a kapcsolat meglétét ellenkező bizonyításig közhitelesen tanúsítja, azonban ez a státusz nem összekeverendő az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolattal.

Ez utóbbi ugyanis kizárólag az azonos nemű személyek közt fennálló, a házassághoz hasonló jogi következményekkel is járó kapcsolat megnevezése – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.