Az utazási csomagokkal kapcsolatos új szabályok (2. rész)

2018.06.30. 08:22

Jobb tájékoztatás, szélesebb körű felmondási jog, szigorodó szabályok várhatóak, és ez azokra igaz, akik az utazási szerződést 2018. július elsején vagy azt követően kötik meg, például egy utazási irodával – tájékoztatott a Budapesti Békéltető Testület. A kétrészes írás második részét olvashatják, az első rész itt érhető el.

Az utazási csomagok esetében még szigorúbb előírások érvényesek, hiszen a fogyasztóknak meg kell kapniuk előzetesen egy írásos tájékoztatót, amely segít megismerni az utazási csomagok esetében gyakorolható további jogokat, és azt is tartalmazza, hogy az adott szerződés utazási csomagnak minősül.

Emellett, itt is természetesen rendelkezésre kell bocsátani a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást.

Korlátozott a díjemelés lehetősége

Sőt, az utazási csomagoknál még inkább korlátozott a díjemelés lehetősége az utazási iroda részéről.

Ha az a teljes díj nyolc százalékát meghaladja vagy pedig az utazás lényeges elemét változtatná meg a vállalkozás még az utazás megkezdése előtt, úgy a fogyasztó felmondhatja a szerződést bánatpénz megfizetése nélkül vagy pedig el is fogadhatja a javasolt változtatást. Bármilyen módosításra egyébként is csak akkor van lehetőség az utazási iroda részéről, ha ezt a jogát a szerződésben eleve kikötötték.

Ugyancsak a fogyasztókat, utazókat védi az az előírás, miszerint az utazási csomagok esetében, ha felmondják a szerződést (mert például nem tudnak elutazni betegség folytán vagy más egyéb ok áll a háttérben), akkor a kikötött bánatpénz kizárólag indokolt mértékű lehet.

Azaz, már nem háríthatóak át a fogyasztókra azok a költségek, amelyek az üggyel összefüggésben máshonnan, költségmegtakarítás vagy bevétel formájában mégis megtérülnek a vállalkozás számára.

Sőt, meg is kell indokolni az utas számára az erre irányuló kérése esetén, hogy miért akkora a bánatpénz.

Bármilyen fogyasztóvédelmi probléma adódik, ez esetben is haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztónak az utazásszervezőt, vagy azt az utazásközvetítőt, akinél a szerződést megkötötte, ha szerződésszegést tapasztal (így például nem megfelelő a kapott szoba vagy az étkezés minősége).

Forrás: NurPhoto/Jaap Arriens/NurPhoto/Jaap Arriens

Ezeket az utazásszervezőnek orvosolnia kell mindenképp, és ha erre nem kerül sor határidőben, úgy a fogyasztó ezt maga is megteheti és kérheti a felmerülő, szükséges kiadásai megtérítését.

Akkor is lehetőség van arra, hogy a fogyasztó maga intézkedjen, ha az utazásszervező a felmerült probléma orvoslását rögtön megtagadta.

Amennyiben viszont nem orvosolható a felmerült kifogás, mert az lehetetlen vagy aránytalan költségekkel járna, kártérítés és díjengedmény jár a fogyasztónak.

A helyettesítő szolgáltatás felajánlása

2018. július elsejétől szigorúbb előírások terhelik emellett az utazási irodákat a tekintetben is már, hogy ha az utazás lényeges részét nem tudják biztosítani, úgy helyettesítő szolgáltatást kell felajánlani, amit a fogyasztó akár el is utasíthat akkor, ha az eredeti szerződéstől a feltételek így jelentősen eltérnének vagy nem kap megfelelő díjengedményt.

Amennyiben pedig egyáltalán nem tudták orvosolni a jelentős szerződésszegést ésszerű határidőben, akkor végső soron a fogyasztó akár bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatja a szerződést, és díjengedményt, kártérítést követelhet, sőt, ha a szerződés személyszállítást is magában foglalt, kérheti az utas azt is, hogy szállítsák haza őt az utazási iroda költségére.