A mozgáskorlátozott személyeket megillető közlekedési kedvezmények

2018.07.19. 17:03

A mozgáskorlátozott személyek esélyegyenlőségének előmozdítását szolgálja a közösségi közlekedésben való részvételük anyagi támogatása, melyet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határoz meg – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Fekete Klaudia kifejtette: az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, valamint a hallási fogyatékos személyek gépjárművásárláshoz, illetve speciális igényeiknek megfelelő módon történő átalakításához a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén támogatást igényelhetnek.

A személygépkocsi szerzési támogatás új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére használható fel.

Járművek és támogatások

A támogatás mértéke új jármű esetén egymillió forint, a többi járműkategória esetén pedig a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 ezer forint. Fontos, hogy a szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.

A gépjármű vásárlásához igénybe vehető támogatás mellett a gépjármű átalakításához is igényelhető hozzájárulás – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Az átalakítási támogatás a személygépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás.

Lehetőséget nyújt a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához. A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb kilencvenezer forint.

A szerzési és átalakítási támogatásra (a továbbiakban együtt: közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy akkor jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és a keretszámra és az előnyfeltételekre tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható.

Továbbá: személygépkocsi szerzési támogatás kérelmezése esetén önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja, és segédmotoros kerékpár szerzési támogatás és személygépkocsi átalakításához igényelt támogatás esetén önálló személygépkocsi használó, és személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás esetén szállítást végző személy szállítja.

Fotó: Hirling Bálint [origo]

Új, vagy újnak nem minősülő személygépkocsi szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy (értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, hallási fogyatékos) akkor jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és a keretszámra és az előnyfeltételekre tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

Akiket előnyben kell részesíteni

A jogszabály alapján a közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki kereső tevékenységet folytat, tanulói, képzési jogviszonyban áll, 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé.

Ezen kívül a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. A keretszám pedig az évente kiadható támogatásoknak az illetékes miniszter és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által egyetértésben meghatározott mértéke.

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes hivatalnál (megyeszékhely szerinti járási hivatalnál) minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.

A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a támogatás melyik típusát igénylik, valamint a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait, továbbá a kérelemhez csatolni kell a jogosultság alátámasztására szolgáló egyéb igazolásokat – mondta végezetül dr. Fekete Klaudia.