D.A.S. JogSzerviz: magyar autósok külföldi megbírságolása

2018.07.28. 12:22

Egyre többen számolnak be arról, hogy tavalyi vagy még régebbi időpontra vonatkozó, valamilyen olaszországi szabályszegés miatt kaptak fizetési felszólítást – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Az esetekben közös, hogy mindig legalább egyéves vagy még régebbi ügyről volt szó, és az érintett járművek valóban rótták abban az időben a talján tájakat. Vajon automatikusan meg kell fizetni ezeket a bírságokat vagy lehet találni valamilyen „magyaros" kiskaput? Dr. Vágány Tamás ennek járt utána egy olasz ügyvéd segítségével.

A szóban forgó konkrét ügyben az érintett autós felszólító levelet kapott egy olasz inkasszó cégtől (tehát nem egy olasz hatóságtól vagy rendőrségtől, hanem magáncégtől!), hogy a 2016. augusztus 1. napján elkövetett szabálytalan parkolás okán fizessen meg 5 napon belül 78 eurót, vagy 60 napon belül 102 eurót.

Az eset két éve történhetett, amikor valóban jártak a megadott településen. A kétéves időmúlásra tekintettel felvettük a kapcsolatot az olasz partner ügyvédi irodával, akik érdekes felvilágosítással szolgáltak – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A konkrét ügy

Jelen ügyben a szabálysértést videokamera rendszerrel állapították meg, mely esetben a szabálysértést nem kell közvetlenül annak észlelése után felróni az érintett autósnak, hanem elegendő arról a jegyzőkönyvet („verbale di contestazione") megküldeni a szabálysértésért egyetemlegesen felelős gépjármű tulajdonosnak.

Külföldiek esetében a szabálysértés megállapításától számított 360 napos határidő van a jegyzőkönyv kézbesítésére a jelenleg hatályos olasz jogszabályok alapján. Ebben a konkrét ügyben a 360 napos határidő letelt, így a szabálysértést elévültnek kell tekinteni.

Az olasz ügyvéd ezen kívül kiemelte, hogy a konkrét ügyben az autós részére érkezett megkeresés nem hivatalos jegyzőkönyv, hanem a rendőrség által megbízott inkasszó cég nem hivatalos fizetési felszólítása, ami nem azonos az említett jegyzőkönyvvel.

Az olasz ügyvéd szerint az ügyfélnek az alábbi lehetőségei vannak, valamint az alábbiakra kell számítania – emelte ki dr. Vágány Tamás.

Forrás: MTI/Balázs Attila

Az egyik lehetőség az, ha a kirótt bírságot önként megfizeti a fizetési felhívás alapján anélkül, hogy ez kötelessége lenne, mégpedig a kézbesítéstől számított 5 napon belül 78,66 EUR összeget, illetve 60 napon belül 102,96 EUR-t. Fizetés esetén az ügy természetesen elintézetté válik, további levelezésre nem kerül sor.

A másik lehetőséget az jelenti, hogy az autós nem veszi figyelembe az iratot, és nem fizet. Ez estben még lehet, hogy kézbesítik neki a hivatalos jegyzőkönyvet (ám ez nem feltétlenül fog megtörténni). Ekkor csupán a jegyzőkönyv kézbesítésével kapcsolatos költségek fognak pluszként felmerülni, maga a bírság összege nem változik.

Ha az érintett – még, ha megkésve is - megkapja a megfelelő iratot, ill. a jegyzőkönyvet („verbale di contestazione" – „notification of violation"), akkor kifogással kell élni az elévülésre történő hivatkozással. Ez nagyon fontos, mert ellenkező esetben a jegyzőkönyv végrehajthatóvá válik, és a bírság mértéke meg fog duplázódni.

Nem hivatalos jegyzőkönyvről van szó

Az olasz jogi szakértő még megjegyezte, hogy az ügyfélnek megküldött fizetési felszólítás ellen nem lehetséges, és nem is szükséges külön jogi eszközökkel élni, mivel nem hivatalos jegyzőkönyvről van szó. Ezt egyébként le is írtak a dokumentum végén („the present is not a notification of violation and therefore cannot be appealed").

Szintén nagyon fontos eljárási szabály, hogy az elévülés egy éves határideje külföldi (nem olasz) gépjárműveknél nem az elkövetéstől számítódik, hanem attól az időponttól, amikor az olasz hatóság – egy előzetes adatigénylést követően – tudomást szerzett az üzembentartó és a tulajdonos kilétéről.

Ez nyilván időt vesz igénybe, különös tekintettel mindkét ország hatóságainak a közismerten gyors eljárására. Ilyen esetben ezt a dátumot (tehát amikor az adatokról tudomást szerzett) is fel kell tüntetni az iratokban a hatóságnak, ellenkező esetben az ellenőrzés dátumát követő naptól számítódik az elévülési határidő.

Aki tehát értesítést vesz kézhez olaszországi szabályszegésről és fizetési felhívást közölnek vele, alaposan nézze át a kézhez vett iratot, majd a fentiek alapján célszerű a jogorvoslat lehetőségét átgondolnia. Ha ugyanis időben érkezik meg a jegyzőkönyv és a felhívás, akkor ezt már csak akkor érdemes kifogásolni, ha valaki magát a szabályszegést kívánja és tudja is cáfolni.

Az továbbra sem ajánlott, hogy valaki egyáltalán ne foglalkozzon az ilyen levéllel, mert az elévült cselekmény miatt, késve kiszabott bírság is jogerőre emelkedhet, az uniós államok között pedig a bírság végrehajtásának nincs jogi akadálya – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.