D.A.S. JogSzerviz: megszaporodtak az öt éven túli tartozások követelései

2018.09.26. 09:20

Az utóbbi hetekben egyre több azoknak a megkereséseknek a száma, amelyek több mint öt éve állnak fenn – számolt be gyakorlati tapasztalataikról a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Burján Zsuzsanna szerint sok esetben az ügyfél nem is tudott arról, hogy tartozna bármivel is, hiszen az érintett jogviszony megszüntetésére már évekkel korábban sor került.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kifejtette: nem tudni véletlen-e, vagy csak tömegesen adták el a be nem hajtott követeléseiket bizonyos multi cégek, mindenesetre az utóbbi időben megszaporodtak azoknak a megkereséseknek a száma, melyek apró-cseprő összegű és több mint öt évre visszamenőleg datáló, állítólagos tartozások behajtására vonatkoznak.

Ezekből a megkeresésekből rendre az derül ki, hogy olyan behajtó cégek jelentkeznek az ügyfeleknél, melyek igazolják, hogy a követelést az érintett szolgáltató rájuk engedményezte.

Ezzel az értesítéssel és igazolással jogilag az érintett követeléskezelő cégek váltak jogosulttá a követelés behajtására.

Ez önmagában nem jogszerűtlen lépés, maga a Polgári Törvénykönyv is lehetővé teszi az engedményezést, azonban erről az érintett felet, jelen esetben a feltételezett tartozás kötelezettjét igazolható módon kell értesíteni.

A legtöbb esetben telefon, vagy internet előfizetési díjkövetelés miatt lépnek fel ezek a behajtó cégek. Volt olyan eset is, melyben a behajtó cég egy nyolc éves, vélt követelés miatt szólította fel az érintett ügyfelet, aki már nyilvánvalóan nem is emlékezetett arra, hogy bármilyen tartozása lett volna.

Mit kell tudni ilyen esetben az elévülésről?

Az általános elévülési idő a pénzkövetelések esetében, az esedékességtől számított öt év. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt teljesen jogszerűen tesz lépéseket a behajtás iránt a követelés jogosultja.

Az egy más kérdés, hogy vitatható-e a követelés jogalapja, összegszerűsége vagy sem? – hangsúlyozta dr. Burján Zsuzsanna.

Ugyanakkor, ha az érintett fél, a követelésének érvényesítése tárgyában semmilyen lépést nem tesz 5 éven belül, akkor nagy valószínűséggel a követelést többet nem lehet bírósági úton sem érvényesíteni. Ha mégis megteszi, akkor elévülési kifogás alapján a bíróság elutasítja a követelést.

Bonyolítja a helyzetet azonban az, hogy a fenti öt éven belül megvalósulhatnak olyan esetek, melyek megszakítják az elévülést.

Ekkor az elévülési idő ezektől a cselekményektől számítva újra kezdődik. Ilyen eset például, ha a felek egyezséget kötnek egymással, vagy a kötelezett elismeri a tartozását, vagy ha a jogosult a kötelezettel szemben bírósági eljárást kezdeményez és erről a bíróság érdemi határozatot hoz.

Bizonyos követelések elévülési ideje egy, vagy két év

Egyúttal azonban érdekesség és sokan nem tudnak róla, hogy bizonyos szolgáltatásokból eredő követelések elévülési ideje sokkal rövidebb, mint öt év – emelte ki a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Így a parkolási díj, vagy a telefon-, internet-, illetve a tv-előfizetési szerződésekből eredő követelések, az esedékességtől számított egy év elteltével, míg a gázdíj követelések az esedékességtől számított két év elteltével évülnek el.

Bizonyos szolgáltatásokból eredő követelések elévülési ideje sokkal rövidebb, mint öt év, így a parkolási díj is.Forrás: bpiautosok.hu

Tehát, ha a fenti határidőkön túli követelésről kap valaki felszólítást egy behajtó cégtől és az elévülést nem szakíthatták meg, valamint a behajtó cég semmivel nem tudja igazolni a követelésének jogalapját és összegszerűségét, akkor célszerű az elévülés alapján vitatni a követelést.

Ettől még lehet, hogy további lépéseket fog tenni a behajtó cég, vagy válaszul azt írják, hogy ettől még peren kívül, igényt tartanak a követelésre, ez azonban mit sem változtat a fentieken.

A továbbiakban arra kell figyelni, hogy egy esetleg fizetési meghagyásos eljárás útján próbálja meg a követelést a behajtó cég érvényesíteni. Ennek során a kötelezett számára fizetési meghagyást fog egy közjegyző hivatalos levélként postázni.

Ennek kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség arra, hogy a közjegyző részére postázva, vitassa az érintett a követelést, azaz ellentmondással éljen. Ha ezt elmulasztja, akkor a fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

Ellenkező esetben a követeléskezelőnek kell további lépéseket tennie a per megindítására. Ha ezt megteszi, akkor immáron itt célszerű az elévülésre hivatkozni.

Minden ügy, minden követelés egyedi

Dr. Burján Zsuzsanna végezetül felhívta a figyelmet: minden ügy, minden követelés egyedi, tehát korántsem törvényszerű az, hogy valamennyi egy, vagy kettő, vagy öt éven túli követelés automatikusan elévült.

Minden esetben meg kell azt vizsgálni, hogy megalapozottan lehet-e az elévülésre hivatkozni, mert ha mégsem állna meg az elévülési kifogás, úgy lehet, hogy az eljárás elkerülésével még mindig kisebb költségek, kiadások terhelnék az érintettet.