Az Európai Parlament elfogadta a digitális egységes piac szerzői jogi szabályairól szóló irányelvvel kapcsolatos, felülvizsgált álláspontját, ám egyelőre a véglegesen elfogadott szövegezésű irányelv nemléte miatt megjósolhatatlan a szabályozási környezet változásának hatása – hangsúlyozta az Origónak az SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők szakértője. Dr. Karácsony Bálint szerint azonban az világosan látszik, hogy kizárólag a digitális világ releváns szereplőinek közvetítésével és egyetértésével reformálható meg sikeresen a valóban változásért kiáltó online közeg. A kétrészes írás második részét olvashatja, az első itt érhető el.

Az SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők szakértője az írás itt olvasható első részében rámutatott, hogy jelentős változásokat hoz a digitális egységes piac az online térben érvényesülő szerzői jogi szabályokat illetően.

Az Európai Parlament elfogadta ugyanis a digitális egységes piac szerzői jogi szabályairól szóló irányelvvel kapcsolatos, felülvizsgált álláspontját 438 igen, 226 nem szavazat és 39 tartózkodás mellett.

A gyors és hatékony jogorvoslat biztosítása

Az online tartalomszolgáltatók algoritmusok nélkül, emberi közreműködéssel gyors és hatékony panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmust kötelesek működtetni – emelte ki dr. Karácsony Bálint.

E mechanizmus, kiegészülve a független testülethez, bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz fordulás jogának garantálásával, megfelelő megvalósítás esetén biztosíthatja a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülését a tévesen jogsértőnek minősített, indokolatlanul törölt tartalmak megjelenítése által.

Ennek érdekében a GDPR által a személyes adatok védelme tekintetében bevezetett elfeledtetéshez való jog érvényesítéséhez - többek között - a Google által már létrehozott felülethez hasonló platformok elszaporodására lehet számítani.

Szöveg- és adatbányászat

A szerzők engedélyével történő felhasználás alóli kivétel szabályok közé tartozó szabad felhasználást biztosíthat erre irányuló tagállami döntéshozatal esetén a szöveg- és adatbányászat folyamatáról szóló 3a. cikk. A szöveg és adatbányászat korábbi koncepcióját ért sok kritika miatt iktatta be e cikket a jogalkotó. Ez bármely olyan automatizált analitikai módszerre vonatkozik, amely digitális formában lévő műveket elemez.

Szöveg- és adatbányászat céljából az új szabály alapján a jogszerűen hozzáférhető online tartalmak többszörözhetőek és tartalmuk kimásolható, feltéve, ha a felhasználását a jogosultak kifejezetten nem zárták ki – hangsúlyozta az SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők szakértője.

A mikro- és kisvállalkozások kikerültek az irányelv hatálya alól

A startup cégeket féltőknek van okuk a pillanatnyi fellélegzésre, ugyanis e vállalatok fejlődésének lehetővé tétele, a vállalkozói szellem erősítése érdekében kikerültek az irányelv hatálya alól a mikro- és a kisvállalkozások. E vállalkozási kör fogalmi meghatározása egyrészt nyitott, az adott vállalkozás méretének és forrásainak egyedi értékelését kívánja, másrészt pedig zárt, az irányelv által pontosan nevesített szolgáltatókra vonatkozik.

Utóbbi kategóriába sorolhatóak a nem üzleti minőségükben eljáró szolgáltatók (online enciklopédiák, például: Wikipedia), a nyílt forráskódú szoftverfejlesztő platformok, az oktatási adattárak, egyes felhőszolgáltatók, valamint a fizikai áruk kiskereskedelmét lebonyolító online piacterek.

A hiperhivatkozások továbbra is szabadon megoszthatóak

Az egyedi, saját szövegezéssel kísért, online tartalmakra mutató hiperhivatkozások továbbra is szabadon megoszthatóak, valamint az új előírások általánosságban nem akadályozzák az egyedi felhasználók általi jogszerű, nem kereskedelmi, hanem magáncélú másolást.

24 hónapjuk lesz a tagállamoknak

A tagállamoknak a jelenlegi álláspont szerint 24 hónapjuk lesz az irányelv elfogadásától számítottan az irányelv szabályainak megfelelő nemzeti jogszabályok kialakítására és hatályba léptetésre.

Axel Voss, az ügy előadója, kifejtette többek között: „Meg vagyok győződve arról, hogy amint elül a vita, az internet oly szabad lesz, mint ma, és a szerzők, az újságírók méltányos részesedést kapnak a művük megjelenítése által generált bevételből és azon fogunk tűnődni, hogy mire fel volt a szabály elfogadását övező lárma.”

Az Európai Parlament elfogadta a digitális egységes piac szerzői jogi szabályairól szóló irányelvvel kapcsolatos, felülvizsgált álláspontját 438 igen, 226 nem szavazat és 39 tartózkodás mellett.Forrás: AFP/Patrick Hertzog

Az Axel Voss által táplált optimizmust nem erősítik a Belgiumban, Németországban, majd Spanyolországban tapasztaltak. Belgiumban a Google perlése egyezséggel zárult, miután a bírsággal sújtott Google törölte az általa megjelenített cikkeket és ezáltal jelentősen csökkent a weboldalak hozzáférhetősége.

Németországban egy, az irányelvvel kapcsolatban jelenleg kialakult állásponttal azonos szabályozás oda vezetett, hogy a szerzők egységesen nem érvényesítették a Google ellenében felhasználási díj iránti, őket jogszabály alapján illető igényüket, mert a keresőmotor által generált látogatottsági adatokhoz képest közel a felére csökkent volna az oldalak keresettsége.

Spanyolországban szintén a német mintával azonos szabályt fogadtak el, azonban – tanulva a piac Németországban mutatott reakciójából - már kizárták az ingyenes licencia adásának lehetőségét és ezzel azt, hogy a Google és a szerkesztők megkerüljék a jogszabályt. A Google News válasza oly drasztikus volt, mint a spanyol szabály és megszüntették szolgáltatásukat az országban.

Az Európai Unió intézményei, valamint a kiadók tehát a fenti negatív példákat és a különböző szakmai fórumokról érkező, óva intő kritikákat figyelmen kívül hagyva igyekeznek megújítani az internet szerzői jogi szabályait.

Egyelőre a véglegesen elfogadott szövegezésű irányelv nemléte miatt megjósolhatatlan a szabályozási környezet változásának hatása, azonban az világosan látszik, hogy kizárólag a digitális világ releváns szereplőinek közvetítésével és egyetértésével reformálható meg sikeresen a valóban változásért kiáltó online közeg – összegezte végezetül dr. Karácsony Bálint.