A szerdai kormánydöntés értelmében az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen százezer forintra nő 2019 januárjától. A D.A.S. JogSzerviz szakértője az Origó megkeresésére elmondta: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Annak megállapítása céljából, hogy ki igényelheti meg az ápolási díjat fontos tisztázni, hogy a jogszabály alapján ki minősül hozzátartozónak.

Dr. Fekete Klaudia kifejtette: a Polgári Törvénykönyv közeli hozzátartozónak a házastársat, az egyeneságbeli rokont, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülőt, valamint a testvért tekinti.

Emellett a hozzátartozói körbe tartoznak az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Jogosultsági feltételek

Ápolási díjra abban az esetben jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

Az ápolási díj megállapítása szempontjából súlyosan fogyatékos személynek az minősül, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes.

Továbbá: hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.

Jogosult még a díjra az, aki értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető.

Forrás: AFP

Valamint: mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

Tartósan betegnek pedig az tekinthető, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg

Fontos, hogy az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

Az alapösszegű ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeg, amely 2018-ban bruttó 32.600 forintnak felel meg.

(Az alapösszegű ápolási díj mellett, emelt összegű, illetve kiemelt ápolási díj is igényelhető, ennek feltételeit a cikksorozat második részében olvashatják – a szerk.)