D.A.S. JogSzerviz: a versenytilalmi megállapodás

2018.11.09. 09:16

Munkavállalóként akkor érdemes a versenytilalmi megállapodáshoz hasonló kötöttséget vállalnunk, amennyiben a feltételek számunkra is előnyösek – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Sári Judit kifejtette: a versenytilalmi megállapodás jogintézményével meglehetősen gyakran találkozhatunk a munkajog világában. Fontos, hogy a tartalmával is tisztában legyünk, ha esetleg minket is versenytilalmi megállapodás köt, vagy a jövőben válunk érintetté a témában.

Rendkívül súlyos anyagi következményekkel járhat ugyanis a szerződés megszegése. Ezért érdemes megnézni a legfontosabb tudnivalókat.

Mit is jelent maga a fogalom?

A versenytilalmi megállapodás egy olyan munkaviszonyhoz kapcsolódó szerződés, mely alapján a munkavállaló arra vállal kötelezettséget, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos gazdasági érdekét veszélyeztetné. Határideje a munkaviszony megszűnése után legfeljebb kétéves időtartam lehet.

A munkaviszony fennállása alatt bármikor megköthető, vagyis nem csupán a jogviszony létrejöttekor keríthetnek rá sort a felek, hanem akár a megszűnéskor is. Állhat külön szerződésben, de a munkaszerződés részévé is válhat.

A Munka Törvénykönyve megjelöl egy felső korlátot, miszerint a munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig kötelezhető titoktartásra, megegyezés szerint.

A versenytilalmi megállapodás célja

Fontos, hogy a munkavállalót a munkaviszony megszűnését követően is terheli a titoktartási kötelezettség – húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Mindemellett a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésétől való tartózkodás kötelezettsége a munkavállalót csak a munkaviszony fennállása alatt terheli a munkavállalót, a vonatkozó jogszabály szerint.

A versenytilalmi megállapodás azt a célt hivatott szolgálni, hogy ez utóbbi kötelezettség a munkaviszony megszűnését követően is kikényszeríthető legyen. Így kiköthető például, hogy a munkavállaló nem alapíthat konkurens céget, ilyen vállalkozásban személyesen nem működhet közre, nem helyezkedhet el versenytársnál és így tovább.

A legfőbb hangsúly azon van, hogy a felek a lehető legprecízebben leszögezzék, a munkavállaló milyen korlátok között is mozoghat majd. Milyen tevékenységi körre terjed ki, mennyi ideig áll fenn, vagy akár földrajzi terület is megjelölhető.

Ez utóbbira példa, hogy a versenytilalomba ütköző tevékenység gyakorlása Pest megye területén kizárt. A megállapodás írásba foglalására azért van szükség, hiszen a későbbiekben kiemelt jelentősége lehet annak, pontosan milyen kötelezettségeket is vállaltak a felek.

Forrás: Thinkstock

Semmi sincs ingyen, így a versenytilalmi megállapodásnak is tartalmaznia kell ellentételezést. Az összeget illetően pedig különösen azt szükséges figyelembe venni, a megállapodás a munkavállaló képzettségére, gyakorlatára tekintettel milyen mértékben akadályozza őt az újabb munkaviszony létesítésében.

Van azonban egy törvényi minimum, mely szerint a díjazás nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. Járhat akár havi részletekben, de egy összegben is.

Összegzés

Munkavállalóként akkor érdemes ilyen kötöttséget vállalnunk, amennyiben a feltételek számunkra is előnyösek. Megélhetésünk semmiképp ne kerüljön veszélybe, ezért előre gondoljuk át, a tilalmi időszakban milyen jellegű munkaviszony jöhet számításba.

Előzetesen akár kérdezzünk rá konkrétan, rögzíthetjük írásban a megállapodás részeként, hogy munkáltatónk kiket is tekint versenytársnak. A túl általános megfogalmazás ugyanis évekig tartó pereskedést eredményezhet – mondta végezetül dr. Sári Judit.