KRS: egyre népszerűbbek az utasbiztosítási kiegészítők

2018.11.12. 18:52

Egyre népszerűbbek az utasbiztosítási kiegészítők, amelyek a járatkésések, járattörlésekből eredő károk és költségek fedezésére szolgálnak– mondták el az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Az elmúlt időszakban megnövekedett azon utasbiztosítási csomagok iránti érdeklődés, amelyek a magasabb kategóriájú utasbiztosítások szerves részét képező pluszszolgáltatások egyikeként az európai, vagy harmadik állambeli légitársaságok három órát meghaladó járatkéséseiből, vagy járattörlésekből eredő károk és költségek megtérítésére fedezetet nyújthatnak.

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői szerint azonban fontos tudni azt is, hogy erre vonatkozó kifejezett biztosítás hiányában is kérhetnek kártalanítást az utasok, mégpedig a járatot üzemeltető légitársaságtól.

A vonatkozó uniós rendelet

Jelenleg a visszautasított beszállás és légi járatok törlése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás összegét egy európai uniós rendelet (a továbbiakban: „Rendelet") szabályozza, beleértve az utasok jogait és a légitársaságok kötelezettségeit.

Az átalány-kártalanításra vonatkozó rendelkezéseket a Rendelet 7. cikke tartalmazza, kifejezetten a beszállás visszautasítása és a járat törlésekor keletkezett károk megtérítésére.

Ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság több ítéletében is kimondta, hogy a Rendelet rendelkezéseit az utasok és fogyasztók javára kiterjesztően kell értelmezni, ezért azon utasok is fenntarthatják kártalanítás iránti követeléseiket a légitársasággal szemben, akiknek a járatának indulása több mint három órát késett, és erről a tényről előzetes tájékoztatást se kapott.

Kilométerek és eurók

A kártalanítás összege maximálva van, a következő megállapítási módszer szerint – ismertették a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Az utasok minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülő után 250 eurót, minden 1500 kilométernél hosszabb Európai Unión belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra 400 eurót, a fentieket meghaladó távolságú repülőútra 600 eurót követelhetnek.

Az említett távolságokat a gömbi főkörön mért távolság módszerével kell mérni. A távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest.

Forrás: hemis.fr/CAVALIER Michel / hemis.fr/Cavalier Michel / Hemis.Fr

A Rendeletben részes minden tagállam, így Magyarország is kijelölt egy szervet, amely meghozza a szükséges intézkedéseket az utasok jogait tiszteletben tartásának biztosítása érdekében.

Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztériumba integrált Európai Fogyasztói Központ oldalán érhetők el különböző segédanyagok, és az igényérvényesítéshez szükséges formanyomtatvány, amely alapján a Központ hatósági eljárást indíthat a légitársasággal szemben.

Nem kötelező a Központ segítségét igénybe venni, a kártalanításon kívül eső károk megtérítése iránt az utas lakóhelye szerint illetékes tagállami bíróság előtt peres eljárás is megindítható, vagy fizetési meghagyás bocsátható ki – hangsúlyozták végezetül a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.