A szabálytalanul bejelentett egyszerűsített foglalkoztatás következményei

2018.11.15. 14:42

A törvény nem csupán a munkáltató bejelentési kötelezettségét, hanem annak módját és a közlendő adatokat is meghatározza. A bejelentési kötelezettségének tehát a munkáltató akkor tesz eleget, ha a bejelentendő adatokat jól és határidőben megadja – mondta el a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Gombolai Éva kifejtette: az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára hozható létre.

A hagyományos munkaviszonyhoz képest kevesebb adminisztrációs kötelezettséggel jár, illetve a közterhek teljesítése is egyszerűbb, hiszen 500 vagy 1000 forint megfizetésével teljesíthető.

Némileg eltérő szabályozás vonatkozik erre a jogviszonyra a kötelező legkisebb munkabér vonatkozásában is, ennek fejében az előírások korlátozzák, hogy egy munkáltató hány személyt és milyen időtartamon keresztül foglalkoztathat ilyen módon.

A bejelentés szabályai

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes adóhatóságnak még a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a törvényben előírt adatokat. A munkáltató ezt a bejelentési kötelezettségét vagy elektronikus úton, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tudja teljesíteni.

A munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének a munkáltató a tárgyhót követő hó 12-éig tesz eleget, a bevallási kötelezettségét pedig ezen időpontig elektronikusan teljesíti – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Fentiek jelentőségére egy frissen közzétett kúriai döntés világít rá. A törvény értelmében ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött jogviszony a fenti bejelentési kötelezettség teljesítésével keletkezik.

Adatok és határidők

A törvény azonban nem csupán a munkáltató bejelentési kötelezettségét, hanem annak módját, és a közlendő adatokat is meghatározza. A bejelentési kötelezettségének tehát a munkáltató akkor tesz eleget, ha a bejelentendő adatokat jól és határidőben megadja.

A törvény lehetővé teszi a bejelentés módosítását, ugyanakkor az erre nyitva álló határidő nagyon rövid, mindösszesen 2 óra. Amennyiben ezen határidőn belül módosítás, vagy visszavonás nem történik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adatlapon közölt adatoknak megfelelően valósult meg a foglalkoztatás.

Ez azzal a súlyos következménnyel jár, hogy a munkáltató még az adószám elírására, azaz adminisztrációs hibára sem hivatkozhat.

Forrás: Thinkstock

Az adóazonosító jel elírása ugyanis a Kúria döntése alapján azt eredményezi, hogy a munkáltató nem beazonosítható személyt jelent be, így mivel a bejelentésben foglalt személy nem létezik, a bejelentéshez joghatás nem fűződik.

Amennyiben a munkáltató a hibát határidőn túl észleli, akkor már csak az egyszerűsített foglalkoztatás normál munkaviszonnyá minősítésével teheti meg.

A téves, hiányos bejelentés tehát arra vezet, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony helyett hagyományos munkajogviszony jön létre annak minden előírásával együtt. Másfelől a munkáltató részére a munkaügyi ellenőrzésről szóló szabályok alapján bírság is kiszabható – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.