Nagykorú gyermek tartása: meddig és milyen körülmények esetén kötelezettség?

2018.12.05. 10:11

Hatályos polgári törvénykönyvünk a tartásra való jogosultságot rászorultsághoz köti, azaz ahhoz a sajnálatos helyzethez, hogy a jogosult valamilyen önhibán kívüli okból nem képes magát eltartani. Kiskorú gyermek esetén a rászorultságot a törvény vélelmezi, de mi a helyzet a nagykorú gyermekekkel? A D.A.S. JogSzerviz szakértője járja körül a jogi helyzetet.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: a munkaképes, továbbtanuló nagykorú gyermek akkor jogosult tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatásához arra rászorul.

Ennek vonatkozásában a gyermeket is kötelezettség terheli, ugyanis továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell a szülőt, aki így fel tudja mérni, hogy előreláthatólag mennyi ideig kell majd a továbbiakban gondoskodnia a gyermektartásról.

Mi számít tanulmánynak?

A törvény tanulmányként tekint minden olyan képzést, illetőleg tanfolyamot, továbbá alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányt, mely az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges (de például a tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatása már e körön kívül esik).

Ez a törvényi szabályozás alapvetően a bírói gyakorlatból kiindulva törekedett a felsőoktatási rendszerek változatos tendenciájához igazodni. – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Milyen esetekben mentesülhet a szülő?

Bizonyos esetekben a szülő mentesülhet a nagykorú gyermek tartásának kötelezettsége alól: ennek alapjául szolgáló ok lehet az, ha a szülő saját vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné a nagykorú gyermek tartásával (hiszen a tartás sorrendjében a kiskorú gyermek a nagykorú gyermeket megelőzi).

Akkor sem kötelező tartást folyósítani, ha a gyermek arra érdemtelen. Például, mert kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot a tartásra kötelezettel, vagy mert önhibájából, rendszeresen nem tesz eleget tanulmányi- és vizsgakötelezettségének.

Forrás: 123RF

Lényeges, hogy a törvény értelmében a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermek tartására a szülő csak rendkívül indokolt esetben kötelezhető.

Ez a korhatár, bár nem jelent abszolút korlátot, némiképp mégis mederben tartja a tartási kötelezettség időfaktorát. Természetesen a szülő önkéntes vállalása elé a jogszabály semmilyen akadályt nem gördít – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.