Tekintettel arra, hogy a gyermek iskola- és pályaválasztása a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek minősül, jellemzően mindkét szülőnek megmarad a döntési jogosultsága a szülők különélése és/vagy válása esetén is – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Amennyiben év közben a gyermek iskolaváltása válik szükségessé, a befogadó iskola felkeresése, illetve az igazgatóval történő egyeztetés az első lépés. Általában sor kerül egy elbeszélgetésre a szülőkkel, gyermekkel – hangsúlyozta dr. Gombolai Éva.

Amennyiben a felvétel/ átvétel mellett dönt az adott iskola vezetése, ők állítanak ki egy befogadó nyilatkozatot az elbocsátó iskola számára, ahol ennek a nyilatkozatnak a beérkezése után kiveszik a tanulóik közül az érintett gyermeket. Ezt követően tudják rögzíteni az új iskolában.

Az iskolai körzet és lakcímváltozás kérdései

A fenti eljárást a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza. A jogszabály rögzíti, hogy a tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony keletkezésének egyik módja a felvétel, a másik éppen a váltás révén megvalósuló átvétel.

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről való döntési jogosultságot a jogszabály az iskola igazgatójának hatáskörébe telepíti. Ez a döntés azonban nem lehet önkényes, az igazgató a törvényi keretek között jár el.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kiemelte: az általános iskola köteles felvenni, illetve átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskola esetén tehát egyértelmű a helyzet.

Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

Forrás: Shutterstock

Ez azonban azt is jelenti, hogy adott esetben lakcímváltás nélkül is dönthet az új iskola igazgatója az átvételről. Az iskolaválasztás joga ráadásul az egyik legfontosabb oktatási jog, amely a tanszabadság jogára épül. Amennyiben tehát a szülő elutasításba ütközne, nagyon fontos megvizsgálni, hogy az elutasítás jogszerű indokkal történik-e.

Ha válás miatt van a váltás

Amennyiben a váltás mögött költözés, a szülők válása áll, úgy tisztázandó kérdés, hogy a szülők közül kinek van joga beleszólni a gyermek iskolaváltásába. Ez egyfelől attól függ, hogy a szülők között van-e erre vonatkozóan megállapodás, vagy a gyermek elhelyezése során erről hatóság/bíróság döntött-e.
Tekintettel arra, hogy a gyermek iskola- és pályaválasztása a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek minősül, jellemzően mindkét szülőnek megmarad a döntési jogosultsága a szülők különélése és/vagy válása esetén is.

Ez alól kivétel, ha valamelyik szülő felügyeleti jogának gyakorlását a bíróság vagy más hatóság – kivételesen indokolt esetben – a gyermek érdekének biztosításához szükséges mértékben korlátozta vagy elvonta.

Amennyiben a döntési jogosultsággal rendelkező szülők között a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban vita merül fel, a gyámhatóság dönt – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.