Leplezett munkaviszony: amikor megbízási szerződésnek álcázzák

2019.03.30. 21:04

Számos oka lehet annak, ha a felek munkaszerződés helyett egyéb, munkavégzésre irányuló (például vállalkozási vagy megbízási) szerződést kívánnak kötni. Ilyen például a munkajog védelmi szabályainak kiiktatása vagy a közteher megfizetésével kapcsolatos szempontok. Mire figyeljünk, ha ilyen megállapodás aláírását tervezzük, és melyek lehetnek az ezzel kapcsolatos kockázatok? A D.A.S JogSzerviz szakértője ismerteti a jogi környezetet.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: a hazai jogban a tartalmi elbírálás elve uralkodik, tehát amennyiben egy munkaszerződés jellemzőit hordozó iratot megbízási szerződésnek keresztelünk, attól az tartalmi értelemben még munkaszerződés lesz.

Amennyiben tehát egy „megbízási szerződés" címet viselő irat tartalmazza az alábbiakat, legyünk óvatosak, mert ezek munkaviszonyra utaló jelek.

A munkaviszonyra utaló jelek

Nem konkrét feladatra, hanem szélesebb tevékenységi körre jön létre a szerződés. További jel, hogy a „megbízott" személyt rendszeres feladatellátás és rendelkezésre állási kötelezettség terheli.

További jelek, hogy a „megbízott" munkaidejét a „megbízó" osztja be, az eszközöket, anyagokat ő biztosítja, a tevékenység végzésének helyét is a „megbízó" határozza meg, a felek díjazásként munkabért kötnek ki heti/havi esedékességgel.

Mivel a megbízási jogviszonyokban a megbízott személy nagyfokú önállósággal láthatja el a feladatait (jellemzően maga dönt arról, hogy mikor és hol végzi feladatait, megbízási díjban – és nem munkabérben – részesül a feladat ellátását követően), a fentiek leplezett munkaviszonyra utaló jelek.

Mi a kockázat?

A leplezett munkaviszony fennállását akár az adóhatóság, akár a munkaügyi hatóság megállapíthatja. E körben nem pusztán az adókülönbözet követelhető, de adó- illetve mulasztási bírság, sőt, adott esetben munkaügyi bírság is kiszabható.

A következmények mindkét félre nézve hátrányosak, s noha az ilyen elkerülő megoldások részben épp költséghatékonyságot céloznak, a bírság a bírságolás az előnyöket könnyen visszájára fordítja.

Kivétel erősíti a szabályt?

Kivételek természetesen lehetnek, hiszen egyes kreatív szakmákban (tervezőgrafika) értelemszerű, hogy valamelyik alkotót vagy előadót preferálja a megbízó egy másik helyett, így a személyesség elengedhetetlen.

fotó: Talán Csaba

Ehhez hasonló például az előadó-művészeti tevékenység, ahol a személyesség mellett megjelennek a feladatok speciális jellegéből adódó kötöttségek.

Például, a világhírű első hegedűsnek egy koncert előtt több alkalommal a meghatározott teremben és előre meghatározott zenekari próbákon szükséges megjelennie gyakorlás céljából. Ilyen esetben nem magától értetődő a leplezett munkaviszony fennállása – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.