Eljárás munkaviszony megszüntetése esetén és a kilépő iratok

2019.04.29. 18:02

Sokszor visszatérő kérdés, hogy vajon a munkáltató mikorra köteles kiadni a kilépő iratokat? A Munka Törvénykönyve elég konkrétan meghatározta ezt az időtartamot – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A munkaviszony megszüntetésekor – az együttműködési kötelezettségnek megfelelően – a feleknek egymással el kell számolniuk – húzták alá a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Ez a munkavállaló részéről azt jelenti, hogy a munkáltató által előírt módon át kell adnia a munkakörét, azokat a munkaeszközöket is vissza kell szolgáltatnia, amelyeket esetleg a munkavégzés kapcsán vett át a munkáltatótól.

Ilyen lehet a céges autó, vagy akár egy notebook, illetve telefon, valamint a munkaruházat is. Egy tökéletes világban ennek jegyzőkönyv formájában, előre, a munkáltató által rögzített rendben kellene megtörténni. De mivel tökéletes világ nincs, ezért csak javaslatot lehet tenni a fentiekre, mivel ez mindkét fél érdekét egyaránt szolgálja.

A kilépő iratok

A gyakorlatban az egyik legnagyobb problémát, az úgynevezett „kilépő papírok" késedelmes, vagy elmaradó átadása, átvétele, nem a valóságnak megfelelő kitöltése jelenti.

Melyek ezek az iratok? Ezt a Munka Törvénykönyve nem részletezi, azonban más jogszabályok határozzák meg.

Ide tartozik az adóbevallás elkészítéséhez szükséges adatlap, a munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnése kapcsán, az adott tárgyévben levont és megfizetett járulékokról szóló, vagy a levont tartási kötelezettség teljesítéséről, az álláskeresési járadék megállapításához szükséges igazolás, végül pedig a TB kiskönyv.

Sokszor visszatérő kérdés, hogy vajon a munkáltató mikorra köteles kiadni a kilépő iratokat? A Munka Törvénykönyve elég konkrétan meghatározta ezt az időtartamot.

Ugyanis, amennyiben a munkaviszony felmondással kerül megszüntetésre, úgy legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon szükséges a munkáltatónak kiadni a szóban forgó iratokat. Ugyanez irányadó a munkabér és egyéb, a munkavállaló számára járó járandóságok kifizetésére is.

Forrás: Shutterstock

Általános téves feltevés az, hogy a fenti iratok esetleges hiánya akadálya annak, hogy a munkavállaló más munkáltatónál elhelyezkedjen. Ez nem így van, az iratok hiánya nem akadálya más jogviszony létesítésének, ugyanakkor tény, hogy nehézségeket jelen az új munkahelyen, ha ezekkel az iratokkal gond van.

Végül pedig, még egy dologra érdemes kitérni. Szintén kevésbe terjedt el a köztudatban, hogy a munkáltató köteles a munkavállaló külön kérelmére a munkaviszony megszűnésekor, de legkésőbb onnantól számított 1 éven belül, a munkavállaló munkájáról írásbeli értékelést kiadni.

Ezt röviden referenciaként hívják, és akkor igényelheti a munkavállaló, amennyiben legalább 1 éven át fennállt a munkaviszonya az érintett munkáltatónál.

Előfordulhat, hogy a fenti referencia esetleg valótlan megállapításokat tartalmaz. Ebben az esetben annak módosítását, vagy megsemmisítését a munkavállaló – a kézhezvételtől számított 30 napon belül – munkaügyi bíróságtól kérheti – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.