D.A.S. JogSzerviz: a gyermek fogyasztók védelme

2019.04.29. 19:05

A tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezések megsértse ráadásul külön megítélés alá esik és komoly anyagi következményeket von maga után – mondták el a D.A.S. JogSzerviz szakértői.


A fogyasztóvédelmi törvény például egyértelműen tiltja, hogy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt értékesítsenek, vagy kiszolgáljanak.

A törvény egyetlen kivételt tartalmaz: kizárólag az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer jelenti azt az esetet, amikor kiskorú alkoholtartalmú folyadékkal kiszolgálható, értelemszerűen a gyógyszertárban.

Ugyanilyen szigorú tilalom alá esnek a szexuális tartalmú termékek, illetve a dohánytermékek is – hangsúlyozták a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Tilalmak és védelem

Mindhárom tilalom a gyermekek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelmét hivatott szolgálni, ezért a betartásukat a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzések és szankciók útján is elősegíti, a megsértésük pedig bírságot von maga után.

A tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezések megsértse ráadásul külön megítélés alá esik és komoly anyagi következményeket von maga után.

Erre tekintettel a törvény a vállalkozást feljogosítja arra, hogy kétség esetén felhívja a vásárlót életkorának hitelt érdemlő igazolására.

Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben az eladóban bármilyen gyanú felmerül arra nézve, hogy a vásárló még nem töltötte be a 18. életévét, elkérheti igazolványát.

Előzetes ellenőrzés

Az életkort a dohánytermék árusításának helyére történő belépést követően még a kiszolgálás megkezdése előtt kell ellenőrizni. A jogalkotói akarat ebben az esetben ugyanis kifejezetten arra irányult, hogy a fiatalkorú személy ne jusson dohánytermékhez, ne kerüljön dohányáru közelébe sem.

Ennek érdekében a dohányárusítási helyre belépő személy életkorának ellenőrzése az eladó elsődleges feladata, és ott nemcsak dohánytermékkel, más áruval sem szolgálható ki a fiatalkorú.

Hasonló korlátozások vonatkoznak még a játékszoftverekre – emelték ki a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Forrás: Origo

A gyártók az olyan játékszoftver forgalmazása esetén, amely alkalmas a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, köteles a „Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott!" szöveget a játékszoftver csomagolásán jól észlelhető módon feltüntetni.

A kötelezettséget az internetes letöltés esetén is megfelelő módon teljesíteni kell még a letöltést megelőzően. A másik lehetőség, hogy a játékszoftver gyártója előzőleg csatlakozott az Egységes Európai Játékinformációs Rendszerhez (Pan European Game Information - PEGI), és alkalmazza a PEGI által megállapított, korhatár-besorolásra vonatkozó előírásokat.