A képernyő előtti munkavégzés foglalkozás-egészségügyi szabályai

2019.04.30. 12:34

A speciális rizikó miatt a munkáltatónak kötelessége a munkafolyamatokat úgy szervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje pedig a napi hat órát ne haladja meg – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Az, hogy milyen munkák és körülmények gyakorolhatnak negatív hatást az emberi szervezetre, nem csupán egyénenként, de koronként is változók lehetnek - hangsúlyozták a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A digitalizáció és a modern eszközök megjelenése azt eredményezte, hogy a képernyő előtti munkavégzés viszonylag új és figyelmet érdemlő kockázattá nőtte ki magát, olyannyira, hogy külön rendelet is vonatkozik az ilyen tevékenységet végzők munkabiztonsági követelményeire.

Legalább nap négy órában használja

Képernyős munkavégzésnek az olyan munkakör ellátását tekintjük, mely során a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában használ képernyős eszközt. A leggyakoribb, rendelet által is nevesített leglényegesebb kockázatok a látásromlás, valamint a mentális megterhelés.

Tekintettel arra, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata, a kockázatértékelés és ellenőrzés során ezekre a tényezőkre szükséges kiemelt figyelmet fordítania.

A munkafolyamatok szervezése

A speciális rizikó miatt a munkáltatónak kötelessége a munkafolyamatokat úgy szervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje pedig a napi hat órát ne haladja meg.

Ezen túlmenően munkáltatói kötelezettség a látásvizsgálat kezdeményezése mind a munkába lépést megelőzően, mind a munkaviszony fennállása során kétévente, illetve akkor is, ha a munkavállaló látási panaszt jelez.

Forrás: Origo

Amennyiben a foglalkozásegészségügyi vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, szemészeti szakvizsgálatra szükséges beutalni a munkavállalót.

Ha ennek eredményeként indokolt a fent említett szemüveg, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.

Arról, hogy ennek az eszköznek konkrétan milyen követelményeknek kell megfelelnie, a rendelet bővebb dolgot nem mond, olyan ténykérdésről lévén szó, mely elsősorban szakkompetenciát igényel.

Lehetőség szerint munkavállalóként magunk is törekedjünk a képernyő előtti munkavégzés kockázatainak minimalizálására, vegyük komolyan a tízperces megszakításokat, s panasz esetén haladéktalanul jelezzük azt vezetőnk, illetőleg szakember részére is – tanácsolták végezetül a D.A.S. JogSzerviz.