MBVK: a végrehajtási ügyben érintett adjon esélyt önmagának a megoldásra

2019.05.02. 13:18

A végrehajtásban érintett keresse a végrehajtást kérőt, kérjen részletfizetést. Kerülje el az ingatlan kiürítésének elrendelését és éljen a jogszabály által biztosított lehetőségeivel. Tegyen meg mindent azért, hogy haladékot kapjon, és adjon esélyt önmagának a megoldásra – mondta el az Origónak a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali vezetője. Dr. Petrik Béla hangsúlyozta: a végrehajtásban érintett tegyen meg mindent azért, hogy haladékot kapjon, és adjon esélyt önmagának a megoldásra.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali vezetője kifejtette: 2019. május 1-je az utolsó napja a tavalyi év november 15-ével kezdődött kilakoltatási moratóriumnak, azaz annak az időtartamnak, amely esetében a végrehajtónak a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását a végrehajtási törvény értelmében el kell halasztania a magánszemély kötelezettek esetében.

A moratórium vége azonban korántsem jelenti feltétlenül valamennyi végrehajtási eljárásban érintett adós, kötelezett számára az ingatlan elhagyásának kötelezettségét – húzta alá dr. Petrik Béla.

Meghosszabbodott a megoldásra fordítható idő

2017. november 11. napján lépett hatályba az a jogszabálymódosítás, amelynek értelmében a végrehajtási eljárásban érintett, az ingatlan elhagyására kötelezett magánszemélyek számára rendelkezésre álló, a helyzetük megoldására fordítható idő meghosszabbodott.

Míg korábban az ingatlan kiürítésének elhalasztására vonatkozó időszak minden év december 1-jétől a következő év március 1-jéig tartott, addig ezt a kormány az adós magánszemélyek és családok, védelme érdekében számukra pozitív irányban megváltoztatta és az ingatlan kiürítésére vonatkozó moratóriumot április 30. napjáig meghosszabbította, ezzel pedig egy újabb lehetőséget adott az adósok, kötelezettek kezébe arra, hogy rendezzék végrehajtási ügyeiket.

Bár a lakóingatlan kiürítésének a végrehajtási törvény által meghatározott speciális esetekben a moratórium időszaka alatt is lehet helye, például ha a végrehajtással érintett ingatlan önkényesen elfoglalt lakás, vagy ha a kötelezettel szemben korábban rendbírságot szabtak ki, illetőleg ha erre irányuló végrehajtási kifogás esetén a végrehajtást foganatosító bíróság a kiürítés foganatosítására utasította a végrehajtót a törvényben meghatározott feltételek fennállása miatt, ezek hiányában a végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének elrendelése iránt a törvény által meghatározott határidőig nem intézkedhet.

Ez a határidő idén a tegnapi napon járt le, mivel azonban ez munkaszüneti nap volt, így ténylegesen a mai naptól a végrehajtó az ingatlan kiürítését foganatosíthatja, az ingatlan kiürítésének elhalasztása tehát már nem lehetséges december 1-jéig, amikor is az újabb kilakoltatási moratórium veszi majd kezdetét.

Mindez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden egyes végrehajtási ügyben érintett adósnak és kötelezettnek ténylegesen a lakóingatlan kiürítésével kell szembenéznie, hiszen lehetséges, hogy időközben az adósnak sikerül a végrehajtást kérővel megállapodnia a részletfizetésben, vagy egyéb olyan körülmények merülnek fel, amelynek okán a végrehajtás felfüggesztése lehet indokolt a foganatosító bíróság által.

A kommunikáció fontossága a végrehajtást kérővel és a végrehajtást foganatosító bírósággal

A végrehajtó a végrehajtási eljárást a végrehajtást kérő kérelmére kibocsátott végrehajtható okirat alapján foganatosítja, a végrehajtási eljárás menete pedig a végrehajtást kérőtől, valamint a végrehajtást foganatosító bíróság döntésétől függ. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adósnak az eljárás folytatására ne lenne ráhatása, hiszen mind a végrehajtás szünetelésének, vagy felfüggesztésének ténye végső soron az adós közreműködésén is múlik.

Abban az esetben ugyanis, ha az adósnak sikerül megállapodnia a részletfizetésben, a részlet pontos összegében a végrehajtást kérővel, úgy a végrehajtási eljárás a törvény értelmében szünetel és mindaddig, amíg az adós a részletfizetési kötelezettségének eleget tesz, ez így is marad, mígnem az eljárás a követelés kiegyenlítésére tekintettel végül megszűnik.

A részletfizetés engedélyezése azonban az adós kezdeményezésén alapul, az adós ilyen irányú kérelmének előterjesztése tehát az egyik eszköze annak, hogy az adós saját helyzetén könnyíteni tudjon és esélyt adjon magának a későbbi, súlyosabb végrehajtási jogi jogkövetkezmények elkerülésére.

Fontos tudniuk az érintett adósoknak, hogy a végrehajtást foganatosító bíróság az adósnak a - becsérték közlésének kézhezvételétől számított 15 napon belül előterjesztett - kérelmére az ingatlan elhagyására egyszeri halasztást adhat, ha az már legalább 6 hónapja az adós lakóingatlana és az adós az elhelyezését ideiglenesen sem tudja biztosítani. Nincs helye halasztásnak, ha az adóst az eljárás során korábban rendbírsággal sújtották, vagy kérelmére a bíróság legalább 6 hónapra a halasztásra is okot adó körülmény miatt a végrehajtást felfüggesztette. A halasztás időtartama legfeljebb az árverés időpontjától számított 6 hónapig terjedhet.

Abban az esetben, ha az adós átmenetileg olyan hátrányos helyzetbe került, amely méltányolható a végrehajtási eljárás során, úgy az adós a végrehajtás felfüggesztését kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól. A bíróság ugyanis nemcsak a végrehajtást kérő kérelmére függesztheti fel a végrehajtást, hanem ezt lehetővé teszi az adós kérelmére is, ha az adós oldalán a felfüggesztésre okot adó méltányolható körülmény merült fel és e méltányolható körülményt az adós igazolta, továbbá ha az adóst az eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal.

dr. Petrik Béla, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali vezetőjeForrás: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A jogszabály tehát lehetőséget biztosít az adósoknak arra, hogy a végrehajtási eljárás megindulása után is kapjanak esélyt a helyzetük megoldására, ehhez azonban az adósok részéről is szükség van a megfelelő és jól irányzott kommunikációra. Abban pedig, hogy az adósoknak az adott helyzetükben milyen konkrét lépések megtételére van lehetőségük, segítséget jelenthet az ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálat, ahol jogi ismeretekkel bíró szakemberek adnak tanácsot abban, hogy miként érdemes a továbbiakban cselekedni az eljárás során. Fontos tehát, hogy az adósok a végrehajtási eljárás megindulását követően törekedjenek egyéni helyzetük megoldásával párhuzamosan arra, hogy a részükre rendelkezésre álló jogszabályi lehetőségeikkel éljenek.

A végrehajtási ügy rendezésére, az ingatlan kiürítésének elkerülésére nemcsak a moratóriumi időszak ad lehetőséget, hanem a jogszabály által biztosított egyéb lehetőségek is. Minden adósnak és kötelezettnek egyéni érdeke és egyben felelőssége is, hogy ezen lehetőségeiket kihasználva saját magát segítve próbálja meg helyzetét megkönnyíteni úgy, hogy közben a végrehajtást kérő érdekei se szenvedjenek csorbát és végső soron a végrehajtást kérő követelése is kielégítést nyerjen. E lehetőségek éppen ezt a célt szolgálják, annak szem előtt tartásával, hogy ez végső soron ne járjon feltétlenül az adós, kötelezett számára a legrosszabb kimenetellel.

Van megoldás a moratórium után is, így a mai nap nem jelenti azt, hogy kiút nélkül maradtak a végrehajtási ügyben érintettek. A célravezető lehetőségek az év teljes szakaszában rendelkezésre állnak minden adós, kötelezett számára, de ennek elsődleges alapja a kommunikáció és az együttműködés a végrehajtóval, és a végrehajtást kérővel, amely elsősorban a végrehajtási ügy érintettjén múlik. A végrehajtás felfüggesztését a végrehajtást foganatosító bíróságtól, míg a részletfizetést, valamint a teljesítésre vonatkozó halasztást a végrehajtást kérőtől kérhetik az adósok, de e kérelmével a végrehajtót is megkereshetik, aki közvetíteni tudja azt a végrehajtást kérő felé.

Ha végrehajtási ügyben érintett, keresse a végrehajtást kérőt, kérjen részletfizetést. Kerülje el az ingatlan kiürítésének elrendelését és éljen a jogszabály által biztosított lehetőségeivel. Tegyen meg mindent azért, hogy haladékot kapjon, és adjon esélyt önmagának a megoldásra – összegezte végezetül a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali vezetője.