D.A.S. JogSzerviz szakértője: a gyermektartás módosítása

2019.05.07. 15:34

A különélő szülők esetében adódhatnak olyan jelentős fordulópontok, melyek következtében a másik fél úgy véli, a korábban megállapított gyermektartás összege módosításra szorul. Legyen szó akár egy új munkahelyről, esetleg a gyermek életében beállott változásról. Egyezség hiányában milyen körülményeket mérlegel a bíróság? A D.A.S. JogSzerviz szakértője segítségével járjuk körül a témát.


A Polgári Törvénykönyv akként rendelkezik, hogy ha a bíróság ítéletének alapjául szolgáló körülményekben olyan változás áll be, melynek következtében a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, a tartás mértékének vagy a szolgáltatás módjának a megváltoztatása kérhető – mutatott rá dr. Sári Judit.

Ez mit is jelent? Például: az anyánál elhelyezett kislány esetén az édesanya főszabály szerint követelheti a gyermektartásdíj felemelését, mihelyt a gyermek óvodából iskolába megy. Az élethelyzet változása magával vonja a kiadások növekedését is.

Úgyszintén jogosult lehet a módosításra az a tartásdíjra jogosult apa, aki a gyermeke anyjának Facebook oldalát látva azzal szembesül, az anya a bejelentett minimálbére ellenére luxusnyaralásokon tölti idejét.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője leszögezte: a gyermeket nevelő szülő is megsértheti a közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogokat azzal, hogy önkényesen, a másik szülő megkérdezése nélkül dönt például olyan magániskola választása mellett, melynek tandíja luxusmértékűnek tekinthető.

Egy ilyen élethelyzetben ugyanis nem várható el a másik féltől, hogy beleegyezése ellenére a költségekben egyenlő mértékben részesüljenek.

Tehát a bíróság valamennyi körülményt egyedileg mérlegel a módosítást megelőzően. Figyelembe veszi ismét a szülők anyagi hátterét, költekezéseit, valamint a gyermek megváltozott szükségleteit – összegezte végezetül dr. Sári Judit.

A tartásdíj kiszámítása

A gyermek szükségleténél általában az alábbi költségeket kell figyelembe venni: a gyermek lakhatásának költségei, ami a lakás teljes rezsiköltségének gyermekre eső részét jelenti, a gyermek élelmezésének költségei.

Továbbá: a gyermek egész évben felmerülő gyógyszerköltsége, szakorvosi vizsgálatok költsége, gyógyászati segédeszközök díja (allergia, szemüveg stb.), ruházkodásának költségei (ruha, cipő, télikabát, sportruházat...), iskolai, óvodai térítési díjak (tankönyv, étkezés, osztálypénz, ballagáspénz...), különórák, edzések, szakkörök díjai, kulturális programok költségei (mozi, színház, állatkerti belépő, múzeumbelépő...).

A gyermekkel kapcsolatosan felmerülő költéseket a bírósági eljárás során igazolni kell, tehát számlákat kell csatolni a havi rendszeres kiadásokról, vagy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni azokat.

Forrás: Shutterstock

A gyermekre eső költségek finanszírozásába beleszámít a családi pótlék összege is, ugyanis azt a szülő azért kapja az államtól, hogy a gyermekre fordítsa, az nem a szülő jövedelme. A gyermeket nevelő szülőnek a természetbeni gondoskodás mellett pénzben is támogatnia kell gyermekét, ezért az összesített kiadások nem háríthatók teljes egészében a különélő szülőre.

A gyermektartásdíjat folyamatosan fizetni kell havi rendszerességgel, előre esedékesen, általában minden hónap 10. napjáig. Ez azt jelenti, hogy az októberi tartásdíjat előre, azaz október 10. napjáig kell kifizetni a gyermeket nevelő szülő részére.

Kérdésként merülhet fel, hogy mi a helyzet a nyári kapcsolattartás idején, amikor a tartásra kötelezett személynél van a gyermek több hétig, akár egy hónapig is.

A nyári kapcsolattartás idején a jelenlegi jogszabályok szerint a tartásra kötelezett továbbra is köteles fizetni a gyermektartást annak ellenére, hogy természetben is ő gondoskodik a gyermekről, de ez ügyben kezdeményeztek már változtatásokat.