MBVK: a végrehajtásban érintettek szakembertől kérjenek jogi tájékoztatást

2019.05.08. 22:33

Ne csak a végrehajtók és a jogász végzettségűek legyenek tisztában a végrehajtási jogszabályok alapvető rendelkezéseivel – hívta fel az Origó figyelmét egy sokakat érintő problémára a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatalvezetője. Dr. Petrik Béla szerint a végrehajtási ügyben érintettek ne kizárólag a végrehajtási témákban született cikkekből, híradásokból tájékozódjanak, hanem a saját és így egyedi végrehajtási ügyükben forduljanak jogász végzettségű, végrehajtási ügyben jártas szakemberhez és kérjenek tájékoztatást az eljárási jogszabályokról, ismerjék meg – és éljenek – jogaikkal és valós kötelezettségeikkel.

A moratórium lejártát követően megkezdődtek az ingatlanok birtokba adására irányuló végrehajtási cselekmények azokban a végrehajtási ügyekben, ahol ez a törvény kötelezően elrendelt moratóriumra figyelemmel a tavalyi évben nem kerülhetett sor a téli időszakban – ismertette elöljáróban a Magyar Bírósági Kar hivatalvezetője.

A moratórium lejártát követő napokban olyan cikkek is napvilágot láttak, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a moratórium időszaka alatt is történtek kilakoltatások. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az Origo kérdésére korábban megjelent cikkben már rávilágított ennek okára is, hangsúlyozva, hogy a jogszabály tartalmaz olyan kivételes feltételeket, amelyeknek fennállása esetén a végrehajtó a moratórium ellenére is intézkedhet az ingatlan kiürítése iránt.

Tehát minden laikus állampolgárnak, különösen a végrehajtási ügyekben érintett állampolgároknak szükséges tájékozódnia akár egyéni jelleggel, akár jogász közreműködését igénybe véve a végrehajtási jogszabályok pontos tartalmát és annak a saját esetükre alkalmazható gyakorlati jelentését illetően, hiszen ennek hiánya félreértésekhez vezethet a végrehajtó intézkedését érintően.

A végrehajtónak ugyanis a végrehajtási törvény moratóriumra vonatkozó rendelkezéseit csak a lakóingatlanokra kell érvényesíteni, tehát a nem lakóingatlannak minősülő ingatlanok kiürítésének a moratórium időszaka alatt is van helye.

Lakóingatlant is ki lehet üríteni a moratórium alatt

Azonban ennél fontosabb rendelkezése a törvénynek az, amely a kivételeket határozza meg, amikor is bár az ingatlan ugyan lakóingatlan, mégis foganatosítani lehet a birtokbaadást, hiába áll fenn a moratórium időszaka. A törvény értelmében erre akkor van lehetőség, ha a végrehajtással érintett ingatlan önkényesen elfoglalt lakás, vagy ha a kötelezett személlyel szemben korábban rendbírságot szabtak ki, illetőleg, ha erre irányuló végrehajtási kifogás esetén a végrehajtást foganatosító bíróság a kiürítés foganatosítására utasította a végrehajtót a törvényben meghatározott feltételek fennállása miatt – emelte ki dr. Petrik Béla hivatalvezető.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar képviselője hangsúlyozta: a végrehajtási jogszabályok legalább alapszintű ismerete nem lehet kizárólag a jogász végzettségű állampolgárok kiváltsága, hiszen ez egy olyan területe a jognak, amely rendkívül széleskörben érintheti a társadalom tagjait. Minden adósnak és kötelezettnek az őt érintő, vagy az eljárás menetétől függően érinthető végrehajtási rendelkezések tényleges és teljes körű tartalmának tudatában kell eljárnia a végrehajtási eljárásban, mert ez biztosítja számukra a helyes lépések megválasztását.

Ha egy végrehajtási üggyel érintett személy ugyanis nincs tudatában annak, hogy a moratórium alól vannak a jogalkotó által megnevezett kivételek, úgy előfordulhat, hogy az ingatlan kiürítésének moratórium alatti foganatba vételének tényét nem érti és azt akár jogellenesnek tartja. Ilyen esetekben azonban valószínűleg éppen arról van szó, hogy az említett törvényi kivétel áll fenn, amikor a végrehajtónak intézkednie kell az ingatlan kiürítése iránt a moratórium alatt is.

Érdekében áll az adósoknak, kötelezetteknek is

A nem jogász végzettségű adósoknak, kötelezetteknek is érdekükben áll, hogy legalább alapszinten ismeretében legyenek a lehetséges lépésekkel, amelyeket a végrehajtó a jogszabály erejénél fogva megtehet, sőt köteles megtenni az őket érintő végrehajtási eljárásban. Erre szolgálnak például végső soron az ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálatok, ahol az adósoknak, kötelezetteknek lehetőségük van jogi tájékoztatás kérésére a végrehajtási eljárás menetéhez kapcsolódóan is.

Ne tévesszenek meg senkit a számok, amelyek a moratórium időszaka alatt foganatosított ingatlankiürítésekkel kapcsolatban keletkeztek, hiszen – mint ahogy arra már többször is utalt a Kar – a végrehajtási törvény bizonyos feltételek fennállása alatt lehetőséget ad az ingatlan kiürítésének foganatosítására a moratórium időszaka alatt is.

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

Az e témában a napokban napvilágot látott híreket ezért fontosnak tartom kiegészíteni azzal, hogy bár a moratórium alatti ingatlankiürítések ténye önmagában rémisztő képet kelthetne, ám ha valaki megnézi a végrehajtási törvénynek a moratórium alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit, láthatja, hogy vannak a moratórium alkalmazása alóli kivételek.

A moratórium alatti ingatlankiürítések témáját érintő tájékoztatásoknak tehát célszerű az éremnek – jelen esetben a végrehajtási törvény 182/A. §-ának - mindkét oldalát megvizsgálniuk és nemcsak magára a moratóriumi időszakra koncentrálni, hanem a hivatkozott szakaszt teljes egészében értelmezni.

Dr. Petrik Béla szerint mindenképpen szükséges, hogy a végrehajtási ügyben érintettek ne kizárólag a végrehajtási témákban született cikkekből, híradásokból tájékozódjanak, hanem a saját és így egyedi végrehajtási ügyükben forduljanak jogász végzettségű, végrehajtási ügyben jártas szakemberhez és kérjenek tájékoztatást az eljárási jogszabályokról, ismerjék meg – és éljenek – jogaikkal és valós kötelezettségeikkel.

Ennek ismeretében pedig mérlegeljék lépéseiket saját ügyükben. Ne felejtsük el, hogy a végrehajtó jogalkalmazó személy, aki a munkáját végzi a részére megszabott jogszabályi keretek között - hangsúlyozta végezetül a Magyar Bírósági Kar hivatalvezetője.