Előfordulhat-e, hogy ismételten együtt kell dolgoznunk a már elbocsátott munkavállalóval, s hogyan függ ez össze a jogviszony megszüntetésének indoklásával? A kényszerű együttműködés eseteit a D.A.S. JogSzerviz szakértője járja körül.


Dr. Heinrich Renáta kifejtette: amennyiben a munkaviszony munkáltatói oldalról elveszíti rendeltetését, elkerülhetetlen a jogviszony megszüntetése.

A munkáltató felmondása esetén az elbocsátást indokolni kell, s az indoklásnak meg kell felelnie a valóság, világosság és okszerűség követelményeinek – vita esetén a bizonyítás a munkáltatót terheli.

Előfordulhat-e, hogy ismételten együtt kell dolgoznunk a már elbocsátott munkavállalóval. Bizonyos esetekben a jog lehetővé teszi, hogy a munkavállaló kérje eredeti pozíciójában történő tovább foglalkoztatását és a munkaviszony helyreállítását.

Ennek egyik előfeltétele, hogy a jogviszony megszüntetése jogszabályellenes legyen, a másik pedig, hogy meghatározott tartalmi okból valósítson meg jogszabálysértést. Ezen okok az alábbiak lehetnek:

A munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik

Ezen ok talán kevéssé szorul magyarázatra: a munkaviszonyt nem lehetséges olyan indokra hivatkozva megszüntetni, mely úgynevezett védett tulajdonságnak minősül. Ide tartozik például a politikai pártállás, vallási-világnézeti hovatartozás, faji- vagy nemi alapú megkülönböztetés – hogy csak a leggyakoribb esetköröket említsük.

A munkavállaló elbocsátása felmondási tilalomba ütközik

A munkáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg a jogviszonyt várandósság, szülési szabadság, emberi reprodukciós eljárás, gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság és tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartama alatt.

Az egyenlő bánásmód követelményével ez részben egybeeshet, hiszen a várandósság vagy a családi állapot szintén védett tulajdonság – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Szakszervezeti tisztségviselő, munkavállalói képviselő

A munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló szakszervezeti tisztségviselő vagy munkavállalói képviselő volt. Amennyiben a munkavállaló ilyen státuszban van, bizonyos olyan jognyilatkozatokhoz, melyek egyébként egyoldalúan megtehetők, a szakszervezet vagy az üzemi tanács törvényben meghatározott feltételek szerinti hozzájárulása szükséges.

Forrás: Thinkstock

Ennek elmaradása jogellenessé teszi a jogviszony megszüntetését.

A munkavállaló a közös megegyezésre irányuló jognyilatkozatot eredményesen támadja

Viszonylag ritka, de említésre méltó esetkör. Amennyiben a munkavállaló bizonyítja, hogy a közös megegyezésre kényszerrel, jogellenes fenyegetéssel, esetleg megtévesztéssel vették rá, a jogviszony megszüntetése jogszabályba ütköző lesz.

A fentiek bármelyikének megvalósulása esetén a munkavállaló kérheti a jogviszony helyreállítását.

Felmondási nyilatkozat közlésekor legyünk tehát körültekintők, ne mulasszunk el figyelmet szentelni egyetlen részletkérdésnek sem, hiszen rendkívül sok múlik rajta, nem elfeledkezve arról sem, hogy a jogellenes megszüntetés kártérítési kötelezettséget von maga után - tanácsolta végezetül dr. Heinrich Renáta.