Az özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételei házastársaknál és élettársaknál

2019.11.20. 19:45

Az özvegyi nyugdíj egyike azon juttatásoknak, melyekre az élettárs is jogosult. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jogosultság feltételei teljes mértékben azonosak a házastársak jogosultsági feltételeivel – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Hatályos jogunk több jogosultságot illetően különbséget tesz a házastársak és az élettársak között – így például a házastárs törvényes örökösnek minősül, míg az élettárs nem.

Az özvegyi nyugdíj egyike azon juttatásoknak, melyekre az élettárs is jogosult. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jogosultság feltételei teljes mértékben azonosak.

A vonatkozó törvény egyértelműen leszögezi, hogy özvegyi nyugdíjat a házastárs vagy élettárs kizárólag akkor kaphat, ha az elhunyt személy maga is részesült nyugdíjban, vagy legalábbis arra jogosultságot szerzett.

Míg a házastársi kapcsolatot meglehetősen egyszerű az erről szóló anyakönyvi kivonattal igazolni, az élettársi kapcsolat fennállása és időtartama problematikusabb lehet.

A jelenlegi szabályozás értelmében özvegyi nyugdíj kizárólag akkor illeti meg az élettársat, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

Első feltétel: az élettársak legalább egy éven keresztül megszakítás nélkül együtt éltek, és gyermekük is született.

Második feltétel: ha az élettársak legalább tíz éven át megszakítás nélkül együtt éltek.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Tekintettel arra, hogy lehetőség van az élettársi kapcsolat meglétét és kezdetét akár a közjegyző előtt okiratba foglalni, akár az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába bejelenteni, ez alkalmas módja lehet a kötelék bizonyításának.

Mivel a polgári jogi szabályozás azokat a személyeket tekinti élettársaknak, akik házasságkötés nélkül élnek érzelmi és gazdasági közösségben, közös háztartásban, az azonos lakcímre történő bejelentkezés a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szintén igazolhatja az együttélést, de természetesen akár tanúk is felhívhatók az állítások alátámasztására – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.