Szerződéskötés előtt tájékozódjunk a partner cégadatairól

2019.11.25. 19:21

Szerződéskötés és fizetés előtt tájékozódjunk az adott cégről, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény ugyanis előírja a főbb cégadatok nyilvánosságát a gazdasági élet biztonsága, a hitelezők védelme és egyéb közérdek okán – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Azt gondolnánk, hogy a cégadatok utáni kutakodás és elemzés csak az üzleti élet résztvevőinek feladata és/vagy kiváltsága. Ám egy háztartás is kockázatot vállal annak kapcsán, hogy milyen értékű szerződéseket köt, és jogtudatossága mire terjed ki egy szerződés megkötése során – hangsúlyozták a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Minden szerződés járhat kockázattal, hiszen a boltban vásárolt élelmiszer is lehet romlott, a futárszolgálat késhet, az internet akadozhat. Ahogyan a termék szavatossági idejét még az üzletben ellenőrizhetjük, illetve a futárszolgálatok közül is kiválaszthatjuk a legjobb minősítésűeket, úgy más esetekben is indokolt, hogy komoly körültekintéssel járjunk el akkor is, ha fogyasztóként kötünk szerződést.

Napkollektor telepítése, használt jármű vásárlása, utazás befizetése, építési-kivitelezési munkálatok megrendelése csak néhány példa azok közül, amikor úgy adhatunk át jelentősebb összeget, hogy a teljesítés megkezdődött volna. Előbb fizetünk tehát, akár előleget, akár más jogcímen komolyabb összeget, minthogy a vállalkozás a felénk vállalt kötelezettségeit teljesítené.

Fontos a tájékozódás

Szerződéskötés és fizetés előtt emiatt komoly kockázat vállalása helyett tájékozódjunk az adott cégről. Az internetes keresőket használva a legtöbb esetben kaphatunk egy általános képet az adott vállalkozással szerződők véleményéről, elégedettségéről. Sok esetben a csalás-gyanús cégek is kiszűrhetőek ezzel az egyszerű lépéssel.

Még ennél is több lehetőség áll azonban rendelkezésre a cégadatok nyilvánosságát előíró jogszabályi rendelkezéseknek köszönhetően. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény ugyanis előírja a főbb cégadatok nyilvánosságát a gazdasági élet biztonsága, a hitelezők védelme és egyéb közérdek okán.

Ez a gyakorlatban többek között azt jelenti, hogy a céginformációs szolgálat az erre a célra szolgáló honlapján, azonosítást követően, jogszabályban meghatározottak szerint ingyenes céginformációt biztosít. Ingyenes céginformációként ismerhető meg a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges európai egyedi azonosítója (EUID), főtevékenysége, képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá arra vonatkozó adatok, hogy a cég végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt áll.

A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.

A céginformációs szolgálat a fentieken túl kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá a cégek elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat helyiségében.

Forrás: MTI/Soós Lajos

A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válnak. A beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.

Hogyan tudjuk az így megismerhető adatokat használni, elemezni?

Mindenekelőtt láthatjuk, hogy a cég valóban ott tevékenykedik-e és azzal foglalkozik-e, amit állít. Megismerhetjük a cég képviseletére jogosultak nevét, így azonnal ellenőrizhető vagy számon kérhető, hogy a cég képviseletében kivel tárgyalunk. A tulajdonosi háttér, a cég anyagi helyzete bizalmunkat erősítheti, vagy éppen kérdésessé teheti.

Egyre gyakoribb, hogy külföldi cégekkel kötünk szerződést. Az Európai Bizottság honlapján található európai szintű cégnyilvántartásban más tagállamok cégeit is van módunk ellenőrizni.

Ajánlott ez minden olyan – akár magyar, akár külföldi – cég esetén, amelyről nincs személyes tapasztalatunk, de nagyobb értékben tervezünk szerződést kötni.

Szem előtt kell ugyanis tartani, hogy egy későbbi jogvita, nem teljesítés, vagy hibás teljesítés esetén a szerződés alapján lehetnek jogosultságaink, de végrehajthatóság hiányában ezek az anyagi veszteségeinket nem fogják kompenzálni.

Ezért szükséges, hogy ellenőrzött, megbízható vállalkozásokkal szerződjünk – összegezték végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.