Mi szükséges egy használt gépjármű forgalomba helyezéséhez?

2019.12.11. 19:14

Első lépésként fontos tisztázni, hogy a forgalomba helyezés kérelmét a jármű tulajdonosa, vagy az általa közokiratba, vagy teljes bizonyító erővel bíró magánokiratba adott meghatalmazással megbízott személy jogosult benyújtani a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a forgalomba helyezés akkor történhet meg, ha a tulajdonjog megszerzését igazolták, tehát szükséges egy adásvételi szerződés – hangsúlyozta dr. Fekete Klaudia.

Továbbá akkor, ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták, vagy a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte.

Valamint: a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakcímmel vagy székhellyel (telephellyel).

Cégek esetében a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból az alábbi adatokat: gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy az ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája, a gazdasági társaság cégkivonata (ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza).

Emellett azonban szükséges még a cég ügyintézőjének az eljárási jogosultságát alátámasztó okiratok bemutatására is.

Harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű esetén a forgalomba helyezés további feltétele a jármű származás-ellenőrzése, illetve, hogy a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörténjen, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezzék, valamint a jármű külföldi forgalmi engedélyében szereplő adatokat igazolják.

Egy korábban már egy másik EGT-tagállamban nyilvántartásba vett jármű újbóli nyilvántartásba vételéhez minden esetben be kell vonni a korábbi harmonizált forgalmi engedély I., továbbá – ha ilyet kiállítottak – a II. részét, valamint a nem harmonizált forgalmi engedély adattartalmát igazolni kell.

Amikor nincs forgalmi engedély

A származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben – ismertette a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, de az ügyfél csatolja a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolást, vagya harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik.

Továbbá: a jármű azért nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, mert a származási országban forgalomba helyezésre nem kötelezett.

Valamint: a járművet hatósági árverés, hatósági vagy bírósági határozat útján szerezték meg és a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik.

Forrás: Shutterstock

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél a tulajdonjog megszerzését, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét és a jármű műszaki alkalmasságát igazolta.

A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell végezni. A származás-ellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

Ehhez az ügyfélnek igazolnia kell a tulajdonjog megszerzését, a külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatokat. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása.

A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg – húzta alá végezetül dr. Fekete Klaudia.