Fogas kérdés: más a gépjármű tulajdonosa és más a tényleges használója

2019.12.29. 13:03

Sokféle megfontolás állhat egy olyan szituáció kialakítása mögött, ha egy gépjármű tulajdonosának és tényleges használójának a személye egymástól eltér. A D.A.S. JogSzerviz szakértői ennek nehézségeiről ejtenek szót.

A gépjármű tulajdonosa és tényleges használója külön szerződéssel úgynevezett üzembentartói minőség létesülhet – fejtették ki a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A szerződésben a felek szabadon meghatározhatják, hogy a gépjármű ténylegesen mikor került az üzembentartó birtokába.

Az üzembentartói minőség létesítését a feleknek a gépjármű-nyilvántartás felé be kell jelenteniük, és ténylegesen ez a jármű forgalmi engedélyében is megjelölésre kerül.

Hogyan szüntethető meg?

A legnagyobb anomáliával azonban az üzembentartói minőség megszüntetése jár. Főleg akkor merül fel probléma, amikor csak az egyik fél, a másik közreműködése nélkül kívánná ezt megszüntetni.

Mint minden jogviszony esetében, itt is a legegyszerűbb módja, ha azt szerződéssel, azaz közös megegyezéssel szüntetik meg.

Ezt ugyanúgy, ahogy annak idején a jogviszony létesítésekor, itt is – több szükséges irattal együtt - a szerződést a gépjármű nyilvántartás felé kell leadni és a változást bejelenteni.

Rossz hír üzembetartóknak

Sajnos, rossz hír az üzembentartóknak, hogy a tulajdonos, kvázi hozzájárulása nélkül nem fog tudni csak egyoldalú nyilatkozatával lemondani erről a minőségről.

Az sem vezet eredményre, ha járművet ténylegesen visszaadja a tulajdonos részére, azonban az üzembentartói minőség megszüntetésének bejelentése elmarad a gépjármű nyilvántartás felé.

Forrás: AFP/Hemis.fr

Ugyanakkor a tulajdonos bármikor, teljes bizonyító erővel bíró magánokiratba foglalt módon, egyoldalú nyilatkozattal jogosult visszavonni az üzembentartói minőséget. Ezt azonban szintén igazolnia kell a gépjármű nyilvántartás irányába.

Ha az üzembentartó ennek ellenére nem adja vissza a tulajdonos használatába a gépjárművet, akkor innentől kezdve a jármű kiadása iránt a tulajdonos megteheti a szükséges jogi lépéseket, végső soron polgári per útján is érvényesítheti az igényét.

Összességében tehát, ha csak nem lízingelt gépjárműről van szó, pusztán szívességből, pláne idegen személy részére, nem javasolt a használati jog létesítése – tanácsolták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.