2020. január elsején több, a munka világát érintő jogszabálymódosítás lépett hatályba. A változások egyik fontos eleme, hogy 2020. január 1-től, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbér (havibér alkalmazása esetén) 161 ezer forint, míg órabér alkalmazása esetén 926 forint.

A Munka törvénykönyve szerint, az eddigiekkel ellentétben immár nem szükséges a gyámhatóság formális engedélye a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy foglalkoztatásához: a foglalkoztatást megelőző legalább 15 nappal megtett bejelentés is elegendő.

A részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit bővíti az a módosítás, amely szerint a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

A korábbi szabályozás a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig tette kötelezővé a munkavállaló ajánlatára a munkaszerződés módosítását.

Módosult a munka törvénykönyve a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság körében is – hangsúlyozták a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakértői.

A szülési szabadság immár annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.

Az örökbefogadással kapcsolatos, tulajdonképpen pontosító rendelkezés az az új szabály, amely szerint a munkavállaló - örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából - a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult.

Ezt a szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, de ilyen természetű az az új szabály is, amely szerint a munkavállaló a gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult.

Forrás: MTI/Krizsán Csaba

2019. december 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 267/2019. számú rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A változások lényege, hogy 2020. január 1-től, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbér (havibér alkalmazása esetén) 161 ezer forint, míg órabér alkalmazása esetén 926,- forint. Hasonlóképpen módosul a garantált bérminimum is.

Azaz, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló kötelező mértékű legkisebb juttatása: a teljes munkaidős foglalkoztatás garantált bérminimumának összege 2020. január 1-től 210.000 forint, amennyiben a felek havibérben állapodnak meg, és 1211 forint, amennyiben órabérben kötik ki a munkavégzés díjazását.