Kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatti eljárás (2. rész)

2020.01.27. 22:47

A D.A.S. JogSzerviz szakértői kétrészes írásukban azt a témakört járja körbe, hogy vajon milyen lépések szerint kell eljárnia annak a károsultnak, akinek egy olyan jármű okozott kárt, melyre nem volt érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződés kötve. Az első részt itt olvashatják, a második részben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy külön jelentősége van annak, hogy a baleset időpontjában és helyszínén a baleseti bejelentőlap megfelelően kerüljön kitöltésre, az esetleges tanúk személyét arra felvezessük, illetve nyilatkozatot kérjünk be tőlük, egyúttal fényképfelvételek készüljenek a helyszínről és a sérült járművekről.

Az első részben a D.A.S. JogSzerviz szakértői arról adtak tájékoztatást, hogy kivel szemben léphet fel a károsult, ha a károkozó üzembentartója ismeretlen, vagy a jármű nem rendelkezett a baleset időpontjában érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel.

A most olvasható második részben azt taglalják, hogy a károsult miként járjon el, hogy a kárrendezés során a lehető legjobban bizonyítsa, terjessze elő a kárigényét.

Miként járjon el a károsult?

Szerencsés esetben, már a balesetet követően – például a rendőrségi intézkedés alkalmával – fény derül arra, hogy a károkozó nem rendelkezik kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel.

A károsult egyébként külön kérelemmel fordulhat a MABISZ irányába annak kiderítése érdekében, hogy ez valóban így van-e?

Amennyiben a MABISZ nyilvántartásából megállapítja, hogy nem volt érvényes felelősségbiztosítási szerződése a másik félnek, akkor az alábbiakat javasolt megtenni.

Ha a károsult rendelkezik érvényes casco biztosítási szerződéssel, akkor ennek terhére javasolt a kárfelvételt elkészíttetni.

Ha nincs cascója a károsultnak

Ellenkező esetben célszerű valamelyik kárszakértői irodához fordulni annak érdekében, hogy a károsulti gépjármű sérülései szemlére kerüljenek és erről kárfelvételi jegyzőkönyv is készüljön.

Ezeket az iratokat, valamint a kárigény megalapozottságát szolgáló bizonyítékokat szükséges megküldeni a MABISZ részére.

Sajnos, az itteni kárrendezésre is igaz az az elv, hogy a károsultat terheli a bizonyítási kötelezettség a kárigénye vonatkozásában.

Ezért van külön jelentősége annak, hogy a baleset időpontjában és helyszínén a baleseti bejelentőlap megfelelően kerüljön kitöltésre, az esetleges tanúk személyét arra felvezessük, illetve nyilatkozatot kérjünk be tőlük, egyúttal fényképfelvételek készüljenek a helyszínről és a sérült járművekről.

Forrás: police.hu

Amennyiben a károsult bizonyítani tudja – mind jogalapján és összegszerűségét tekintve is –a kárigényét, akkor a Kártalanítási Számla, a törvényben foglalt szabályoknak megfelelően téríti meg a követelést.

Mint minden követelés érvényesítése kapcsán, itt is különös jelentősége van a bizonyítékoknak, így minél alaposabban dokumentálják a történteket, támasztják alá a követeléseiket, annál nagyobb esélye lehet a sikeres igényérvényesítésüknek is – húzták alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.