Tartozást örököltem, köteles vagyok kifizetni?

2020.01.27. 20:03

Vajon köteles vagyunk helytállni néhai rokonunk tartozásaiért? Biztosít lehetőséget a vonatkozó jogszabály a tartozás meg nem öröklésére, a megfizetés elkerülésére? A D.A.S. JogSzerviz szakértője cikkében arra az esetkörre nyújt segítséget, ha a hagyaték tárgya lényegét tekintve felhalmozott tartozás, adósság.

Az öröklés rendjével kapcsolatos szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hetedik könyve tartalmazza – ismertette dr. Némethné dr. Czinege Kinga.

A törvény értelmében megállapítható, hogy a halál bekövetkezése esetén az örökhagyó után az örökösök nem kizárólag a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyakat (aktív vagyon) öröklik meg, hanem sajnálatos módon a hagyaték részét képező tartozások, adósságok (passzív vagyon) is átszállnak az örökösökre.

A helytállási kötelezettség

Öröklés esetén, ha az örökös meg kívánja szerezni a hagyatéki aktív vagyont, ahhoz csak úgy tud hozzájutni, ha megörökli az esetleges tartozásokat is.

Tartozás öröklése esetén az örökös köteles helytállni az örökhagyó helyett, azaz a hitelezők a továbbiakban vele szemben fognak jogszerűen fellépni a tartozás behajtása végett.

A helytállási kötelezettséggel kapcsolatban a jogszabály engedményt tartalmaz.

Csak a hagyaték mértékéig

Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek [Ptk. 7:96.§ (1) bekezdés] Megállapítható tehát, hogy a néhai örökhagyó tartozásáért nem tartozunk helytállni a saját vagyonunkkal, csupán a megörökölt hagyaték mértékéig vagyunk köteles megfizetni a hitelezők részére.

Az imént ismertetett engedményhez képest egy további kedvező szabályt is tartalmaz a jogszabály.

Forrás: Shutterstock

Az öröklés megnyílása után az örökösnek lehetősége van visszautasítania az örökséget [Ptk. 7:89.§] Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az örökhagyó hagyatéka nagyobb mértékben vagy kizárólag tartozásokat, adósságokat tartalmaz, azt nem köteles megörökölni az örökös.

Ilyenkor a közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki tárgyalásban kell bejelenteni a visszautasítás tényét.

A törvény biztosította lehetőséggel kapcsolatban megjegyzendő, hogy csakis a teljes örökség visszautasítására van lehetőség, azaz a tartozások öröklésének visszautasítására és a hagyaték tárgyát képező aktív vagyontárgyak megöröklésére egyidejűleg nincsen lehetőség – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.