Február elsejét követően már csak 90 százalékos illetékkel értékesíthetők a belterületbe vont ingatlanok, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie az ingatlan eladójának abban az esetben, ha az illetéktörvény szerinti belterületbe vont ingatlant értékesít – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A jogszabály értelmében a belterületbe vont ingatlan olyan ingatlan, amelyet az átruházó tulajdonosi időszaka/vagyoni értékű jogosultsága időtartama alatt, de legkorábban az átruházást megelőző 10 éven belül vontak belterületbe, kivéve az olyan ingatlant, amelyet az eladó az ingatlan - megszerzését követő 6. évben vagy azt követően értékesít, vagy amit az átruházó öröklés útján szerzett meg – fejtették ki a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Az adóelkerülés kizárása érdekében ebbe az esetkörbe tartozik az is, ha az ellenérték fejében átruházott ingatlant az eladó számára ajándékba adó vagy kedvezményezett átruházási ügylet esetén a jogelőd, vagy kapcsolt vállalkozások közti ügylet esetén a kapcsolt vállalkozás tulajdonosi/vagyoni értékű jogának jogosultsági időszaka alatt minősítettek át.

Az új illetékszabályok azonban csak azon esetekre vonatkoznak, amikor a belterületbe vonás 2020. február elsejét követően történik.

Továbbá fontos megjegyezni, amennyiben fennállnak a fentiekben meghatározott feltételek és az ügylet az illetéktörvény szerint belterületbe vont ingatlan értékesítésére vonatkozó tranzakciónak minősül, ez esetben az illetékfizetési kötelezettség kizárólag az eladót terheli, azaz ilyenkor a vevőnek illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, hiszen ellenkező esetben ugyanannak az adótárgynak a kétszeres megadóztatását jelentené.

A belterületbe vont ingatlan értékesítése esetén a fizetendő illeték alapja a realizált haszon, azaz a visszterhesen átruházott ingatlan forgalmi értéke és ezen ingatlan megszerzése időpontjában fennálló forgalmi érték különbözete.

Ha az ügylet tárgya belterületbe vont ingatlan tulajdonjogával rendelkező gazdálkodó szervezet vagyoni betétje, akkor az illeték alapjának kiszámítása során a realizált hasznot a vagyoni illetőség arányának megfelelően csökkenteni kell.

Forrás: Ingatlan.com

A fizetendő illeték rendkívül magas, a forgalmi értékkülönbözet 90 százaléka – emelték ki a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi iroda szakértői.

A belterületbe vont ingatlanok esetében is lehet alkalmazni illetékkedvezményt, de az illetéktörvényben meghatározott széles körű kedvezmények közül csak az alábbiak igénybevételére szorítkozik a törvény.

Amennyiben a belterületbe vont ingatlan átruházása a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere, kedvezményezett eszközátruházás vagy kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek keretében kerül sor.

Továbbá: kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek tekintetében az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele.