Kénytelen vagyok helytállni a néhai rokon tartozásaiért?

2020.03.07. 08:26

Az öröklés megnyílása után az örökösnek lehetősége van visszautasítania az örökséget abban az esetben, ha az örökhagyó hagyatéka nagyobb mértékben, vagy kizárólag tartozásokat, adósságokat tartalmaz, azt nem köteles megörökölni az örökös. Ilyenkor a közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki tárgyalásban kell bejelenteni a visszautasítás tényét – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Megeshet, hogy a hagyaték tárgya lényegét tekintve felhalmozott tartozás, adósság. Vajon kötelesek vagyunk helytállni néhai rokonunk tartozásaiért? Biztosít lehetőséget a vonatkozó jogszabály a tartozás meg nem öröklésére, a megfizetés elkerülésére?

Dr. Czinege Kinga szerint az öröklés rendjével kapcsolatos szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hetedik könyve tartalmazza.

A törvény értelmében megállapítható, hogy a halál bekövetkezése esetén az örökhagyó után az örökösök nem kizárólag a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyakat (aktív vagyon) öröklik meg, hanem sajnálatos módon a hagyaték részét képező tartozások, adósságok (passzív vagyon) is átszállnak az örökösökre.

Öröklés esetén, ha az örökös meg kívánja szerezni a hagyatéki aktív vagyont, ahhoz csak úgy tud hozzájutni, ha megörökli az esetleges tartozásokat is.

Tartozás öröklése esetén az örökös köteles helytállni az örökhagyó helyett, azaz a hitelezők a továbbiakban vele szemben fognak jogszerűen fellépni a tartozás behajtása végett.

A helytállási kötelezettséggel kapcsolatban a jogszabály engedményt tartalmaz. Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek [Ptk. 7:96.§ (1) bekezdés].

Megállapítható tehát, hogy tartozás öröklése esetén nem tartozunk helytállni a saját vagyonunkkal, csupán a megörökölt hagyaték mértékéig vagyunk köteles megfizetni a hitelezők részére.

Az imént ismertetett engedményhez képest egy további kedvező szabályt is tartalmaz a jogszabály.

Forrás: Shutterstock

Az öröklés megnyílása után az örökösnek lehetősége van visszautasítania az örökséget [Ptk. 7:89.§] Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az örökhagyó hagyatéka nagyobb mértékben vagy kizárólag tartozásokat, adósságokat tartalmaz, azt nem köteles megörökölni az örökös.

Ilyenkor a közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki tárgyalásban kell bejelenteni a visszautasítás tényét.

A törvény biztosította lehetőséggel kapcsolatban megjegyzendő, hogy csakis a teljes örökség visszautasítására van lehetőség, azaz a tartozások öröklésének visszautasítására és a hagyaték tárgyát képező aktív vagyontárgyak megöröklésére egyidejűleg nincsen lehetőség – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.