Gyakran hallhatjuk, hogy amennyiben táppénzen vagyunk, akkor a munkáltatónk nem mondhat fel nekünk. Az állítás nem nélkülöz minden igazságot, azonban ebben a megfogalmazásban nem teljesen pontos. A D.A.S. JogSzerviz szakértője áttekinti azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák a munkaviszony megszüntetésének módjait a táppénz időszaka alatt.

Évente minden munkavállaló számára 15 nap betegszabadság jár. Ez azt jelenti, hogyha a munkavállaló megbetegszik, a háziorvos pedig keresőképtelenségét megállapítja, úgy a munkavállaló először betegszabadságra megy – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

A 15 napos évi keret kimerülése után, ha továbbra is fennáll, avagy újból fennáll a keresőképtelen állapot, táppénzes állományba kerül a dolgozó. Hosszabban tartó betegségek esetén elképzelhető, hogy időközben szükségessé válik a munkaviszony munkáltató általi megszüntetése, pl. átszervezés miatt.

A munkavállaló számára jelenleg hatályos jogszabályaink nem állítanak fel korlátokat, ő munkaviszonyát akár a betegszabadság, akár a táppénz időszaka alatt felmondással megszüntetheti.

A munkavállalók védelme érdekében azonban jelenleg hatályos jogszabályaink korlátokat állítanak a munkáltatók elé a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatosan. Ezen korlátok célja, hogy a munkavállalót ne lehessen elbocsátani akkor, amikor egy amúgy is sebezhető élethelyzetben van.

A felmondási tilalmaknak két nagy csoportját különböztethetjük meg. Az abszolút felmondási tilalmak esetében a munkáltató nem közölhet felmondást a munkavállalóval bizonyos esetekben. Ilyen eset például, ha a munkavállaló várandós.

A relatív felmondási tilalmak esetében a munkáltató közölhet felmondást a munkavállalóval, tehát a felmondást tartalmazó iratot átadhatja, azonban a felmondási idő csak később fog elkezdődni. Ilyen relatív felmondási tilalomnak minősül a betegszabadság és táppénz ideje.

Abban az esetben tehát, hogyha a munkavállaló akár betegszabadságon, akár táppénzen van és vele felmondást közöl a munkáltató, úgy a felmondási idő egy későbbi, általában előre nem látható időpontban fog elkezdődni.

Fontos azonban, hogy a felmondási idő legkésőbb a betegszabadság, tehát az évi 15 nap leteltét követő egy év elteltével elkezdődik. A felmondási idő kezdete tehát akkor sem tolódik el egy évnél későbbre, hogyha a keresőképtelen állapot folyamatosan fennáll.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Ahogyan említettük, a felmondási tilalmak a munkáltatókra vonatkoznak, a munkavállalók betegszabadságuk, illetve táppénzük alatt is közölhetnek felmondást.

Jó tudni, hogy csak a „rendes" felmondás esetén kell a tilalmakat figyelembe venni, azonnali hatályú felmondással, valamint közös megegyezéssel a keresőképtelenség időtartama alatt is megszüntetheti a munkaviszonyt a munkáltató.

Érdemes figyelni arra is, hogy a felmondást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül lehet bíróság előtt megtámadni, ha annak indokaival nem ért egyet a munkavállaló.

Ez utóbbi esetben tehát a határidő szempontjából nem az számít, hogy mikor kezdődik el a felmondási idő, illetve mikor szűnik meg a munkaviszony, hanem az, hogy a munkavállaló mikor vette át a felmondást tartalmazó iratot – mutatott rá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/