Felnőttképzés, OKJ-tanfolyamok a koronavírus járvány alatt

2020.05.27. 08:48

A járványhelyzet komoly hatással van a tanfolyamokra, az átmeneti, speciális szabályokat a veszélyhelyzet idejére a jogszabály az alábbi módon rendezi – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Jelenleg átalakulás alatt van a felnőttképzés, így a felnőttoktatással foglalkozó képzőhelyek 2020. december 31-ig indíthatnak a régi OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli képzéseket, ezek szakmai vizsgáját pedig 2022. december 31-ig kell lebonyolítani. Jelenleg még kérdéses, hogy ez a határidő tartható-e.

A veszélyhelyzet időtartama alatt kontaktórás képzés, azaz a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető.

A képzés fő szabály szerint kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

Ez alól kivételt pár oktatás képez, így például az álláskeresők részére az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése.

A veszélyhelyzet idejére alkotott jogszabály visszamenőleg is igazoltként szabályozza a veszélyhelyzet kihirdetése utáni hiányzást a kontaktóráról, illetve személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy távoktatásban történő részvételét.

A veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.

A már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell befejezni.

Forrás: Shutterstock

Amennyiben a vizsgázónak a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének kell eleget tennie, akkor azt az új szakmai vizsga utolsó napjáig teheti meg.

Aki tehát felnőttképzési oktatásban vesz részt, mindenképpen egyeztessen a képzési hellyel, illetve folyamatosan tartsa a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tanulmányi kötelezettségeinek megfelelően eleget tudjon tenni.

A képzési helyeknek továbbra is kötelezettsége a megfelelő minőségű oktatás, így a szerződéses kötelezettségeiknek a távoktatás során is fontos szerepe van. Amennyiben bármilyen panasz merül fel, haladéktalanul jelezni kell az intézmény felé – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/