Inkasszó és letiltás – mit vihet a végrehajtó?

2020.07.29. 10:20

Egy ki nem fizetett tartozás önmagában nagyon megnehezíti az életet. Azonban még rosszabb helyzetbe kerülhet az ember, ha a végrehajtó a bankszámla teljes egyenlegét leemeli, vagy ha a fizetés sem kerül kiutalásra az adósnak. Vannak azonban törvényi korlátok, amiket a végrehajtónak, és a munkáltatónak is be kell tartania letiltás esetén, a D.A.S. JogSzerviz szakértője ezeket tárképezi fel.
Végrehajtói letiltás esetén a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és fizesse ki a végrehajtást kérőnek – fejtette ki dr. Varga Júlia.

A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnak azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak és egyéb járulékoknak a levonása után fennmarad.

Lényeges továbbá, hogy munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, így a végkielégítés is letiltás alá eshet!

Mennyi vonható le a munkabérből?

A munkabérből főszabály szerint 33 százalékot vonhat le munkáltató a végrehajtó által kiadott letiltás alapján.

De vannak kivételek, amikor a fizetésnek még alacsonyabb mértéke futhat be a munkavállalóhoz! A munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig is terjedhet a letiltás. Akkor, ha a végrehajtási eljárás tartásdíj iránt, vagy jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás iránt folyik, vagy ha több letiltást is kiadtak a munkabérre, akkor is 50 százalékig terjedhet.

Letiltás alól mentes juttatásnak minősül többek között az anyasági támogatás, a rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés, valamint a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, gyermekek otthongondozási díja is.

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

A köznapi nyelven inkasszóként emlegetett intézkedés a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett hatósági átutalási megbízás. Ebben az esetben is érvényesülnek levonási korlátok. Az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható.

Az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50 százaléka vonható végrehajtás alá.

Az abszolút tilalom, hogy a bankszámlán lévő pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez jelenleg 28.500 forint. Azonban ennek az összegnek a fele is levonható, ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik.

Fontos, hogy hatósági átutalási megbízás esetén a számlavezető bank zárolja a bankszámlán fellelhető összeget. A bank azonban nem jogosult arra, hogy vizsgálja, bizonyos összegeket milyen jogcímen kapott az adós. Tehát ebben az esetben sajnos mindegy, hogy a beérkezett összeg az adós fizetése, családi pótlékja, vagy más támogatása, a banknak kizárólag a fent részletezett összeghatárokat kell szem előtt tartania az eljárása során.

Sajnos, a végrehajtó a jövedelemre vezetett letiltást és a bankszámlát érintő hatósági átutalási megbízást egyszerre is foganatosíthatja. Tehát önmagában nem jogsértő a bankszámla megterhelése azért, mert a munkáltató is vonja a fizetésből a letiltást – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/