A motoros fűkasza, hangosan bömböltetett zene, nem lekapcsolt riasztó: vége-hossza nincs azoknak a zajkeltő tevékenységeknek, amelyekkel a szomszédok megkeseríthetik egymás pihenését. Mit tehetünk, ha rendszeres szomszédjaink csendháborítása? A D.A.S. JogSzerviz szakértője válaszol.

Mit jelent a csendháborítás? A szabálysértési törvény alapján az, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

Ebből következik, hogy a nap bármely szakában elkövethető a csendháborítás. És még arra sem hivatkozhat a hangos szomszéd, hogy a saját ingatlanán azt csinál, amit akar.

Amennyiben ezt nem látja be, a rendőrség intézkedhet – mutatott rá dr. Gombolai Éva.

A Polgári törvénykönyv is tartalmaz egy hasonló szabályt. Így előírja, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná.

Ennek az előírásnak az elhelyezésére tekintettel tehát nem csupán szabálysértési, de birtokvédelmi eljárás is indítható. Ennek során kérhetjük, hogy a jegyző, egy éven túl pedig a bíróság tiltsa el a birtoksértőt a zavaró tevékenységétől, és térítse meg kárainkat.

A szükségtelen zavarás megítélése ilyen esetekben mindig az eset összes körülményeinek a vizsgálatát jelenti, de egyértelműen kimondható, hogy a zajkeltésnek van határa.

Külön rendelet szabályozza azokat a zajszinteket, amelyek abszolút határát képezik a zajongásnak.

Külön határértékek irányadóak az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajokra, építési kivitelezési tevékenységre, közlekedési létesítményekre.

Forrás: Shutterstock

Lényeges, hogy az önkormányzatok saját rendeletben is megállapíthatnak a zajjal járó tevékenységekre vonatkozó, tiltó rendelkezéseket. Így számtalan helyen korlátozzák már a fűnyírásra rendelkezésre álló időszakot is.

Végezetül: saját lakókörnyezetünkben a házirend segítségével további szabályokat írhatunk elő. Így egy lakóközösség az ott lakók igényének megfelelően rendelkezhet arról, hogy a társasházban milyen szabályok érvényesek többek között a zajkeltő tevékenységekre.

Ez nem jelenti azt, hogy egyedi esetekben, a szomszédjainkkal előzetesen egyeztetve ne tarthatnánk kertünkben grillpartit. Vagy szükség esetén a felújítási munkálatok idején ne végezhetnénk kétségtelenül zavaró, hangos munkálatokat.

A jogszabályok a szükségtelen zavarás tilalmát írják elő. Tehát indokolt esetben – mint amilyen a felújítás – a szomszédjaink kénytelenek eltűrni az időleges zavarást, de ennek során is törekednünk kell a kímélésükre – mutatott rá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/