Hazánkban mindenki, aki gépjárművet vásárol, köteles azt 15 napon belül saját nevére átíratni. Ezzel a határidővel általában mindenki tisztában van, kevesen tudják ugyanakkor, hogy mi történik, mi történhet abban az esetben, ha a 15 napos határidőt elmulasztják – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A következményeket részben a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet, részben pedig egyéb jogszabályok szabályozzák – ismertette dr. Bálint Boglárka.

Fontos tudni, hogy amennyiben az eladó jelezte a közlekedési hatóságnak, hogy a gépjárművét eladta, a vevő azonban 15 napon belül a tulajdonjog változás átvezetése érdekében nem tett lépéseket, úgy a hatóság hivatalból intézkedhet a gépjármű forgalomból történő kivonása iránt.

A fenti esetben a forgalomból történő kivonás ideiglenes. Annak időtartama attól függ, hogy az új tulajdonos mennyi időn belül tesz eleget a tulajdonjog változás bejelentési kötelezettségének.

Ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításának napjáig

30 napot nem haladja meg, két hónap,

31 és 90 nap közé esik, négy hónap,

91 és 180 nap közé esik, hat hónap,

180 napot meghaladja, egy év időtartamra szól a kivonás.

Ezen időtartamokat az említett kormányrendelet szabályozza. Így azoktól méltányossági alapon, avagy egyéb szempontok alapján eltérni sajnos nem tud a hatóság.

Az ideiglenes kivonás esetén a fenti időtartamok lejártát követően csak abban az esetben helyezhető a jármű ismét forgalomba, ha a bejelentési kötelezettséget elmulasztó tulajdonos a változás bejegyzése iránti kérelmét is előterjeszti.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás azonban sajnos nem az egyetlen jogkövetkezmény, amivel az új tulajdonosnak számolnia kell.

Forrás: Volkswagen

További jogkövetkezménye ugyanis a késedelmes átírásnak, hogy az állami adóhatóság határozatával magánszemélyek esetén 200 ezer forintig, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat.

A mulasztási bírság megfizetése alól az adózó akkor tud mentesülni, hogyha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A fentiek alapján tehát nem pusztán anyagi következményei lehetnek annak, hogyha új gépjárművünk megvásárlásakor nem teszünk határidőben eleget gépjármű átírási kötelezettségünknek.

Érdemes figyelni a 15 napos határidőre, ugyanis annak elmulasztása igen kellemetlen következményekkel járhat ránk nézve – javasolta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/