A főszabály szerint két ingatlan határvonalán lévő növény vagy fa, illetve annak terménye egyenlő arányban illeti meg a szomszédokat. Ebből az is következik, hogy az érintett fa gondozása is közös kötelezettséget keletkeztet, egyenlő arányban terheli a feleket.

A tulajdonos az ingatlan használata során az azon lévő növényzet tekintetében is köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat - különösen szomszédjait - szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Az ezzel kapcsolatos perekben a felek magatartásának jogszerűségét a Polgári Törvénykönyvnek a joggyakorlásra és az együttműködésre vonatkozó általános szabálya (...) és egyes különös szomszédjogi rendelkezései (...) szerint kell elbírálni.

Figyelemmel kell lenni azonban arra is, hogy a Ptk. szomszédjogi rendelkezéseitől más jogszabályok, továbbá a felek megállapodásai is eltérhetnek.

Nem jogosít fel a termésre

A D.A.S. JogSzerviz szakértői a főszabály az, hogy a két ingatlan határvonalán lévő növény vagy fa, illetve annak terménye egyenlő arányban illeti meg a szomszédokat. Ebből az is következik, hogy az érintett fa gondozása is közös kötelezettséget keletkeztet, egyenlő arányban terheli a feleket.

Ennek különösen akkor van jelentősége, amikor egy már veszélyes fáról van szó, tehát például korhad, vagy egyébként gallyazni kell.

Ha a fa nem a határvonalon áll, hanem valakinek az ingatlanán helyezkedik el, akkor annak gyümölcseit is az ingatlan és a növény tulajdonosa szedheti. A fa gondozásával járó kötelezettségek is őt terhelik.

Ha a terebélyes fa ágai átlógnak a másik, szomszédos ingatlanba, akkor ez a tulajdonos akkor vághatja le az átnyúló fa ágait és gyökereit, amennyiben az ő ingatlanának használatát akadályozza.

További feltétel: igazolható módon felszólította már a szomszédot ezeknek az ágaknak, gyökereknek a levágására és ennek ő nem tett eleget. Bármennyire is körülményesnek tűnik, de ezeket a lépéseket végig kell járni.

Forrás: Thinkstock

Az ingatlan tulajdonosának nemcsak azt kell igazolnia, hogy az ingatlana használatát akadályozza, de azt is, hogy felszólításának a fa tulajdonosa nem tett eleget.

A fentiek tipikus esete, amikor a faág átnyúlva kárt tesz az épület tetejében. Például leverve a cserepeket, vagy az ereszcsatornát, illetve ez utóbbi a lehulló levelek eldugítják.

Mi a helyzet az áthajló ágon termő gyümölcsökkel?

Bármennyire is csábító, nem javasolt azokat leszedni. Ugyanis az érintett törvény csak azt engedi meg, hogy az ingatlan tulajdonosa a kertjébe hulló gyümölcsöket takaríthatja be.

De ezeket is csak akkor, ha a fa tulajdonosa a termény beszedését elmulasztotta. Vagyis önmagában az a tény, hogy a diófa, vagy almafa ága átnyúlik a kertembe, nem jogosít fel engem arra, hogy jót lakmározzak a terméseiből.

https://das.hu/