Minden járművezetőt érinthet a büntetőpontok kérdése, mikor évülnek el, mikor veszíti el az ember a jogosítványát? Tényleg 10 pont jár egy szabálytalan előzésért? A D.A.S. JogSzerviz szakértője a főbb szabályokat járja körbe az előéleti pontrendszerrel összefüggésben.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer olyan rendszer, amely jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetése esetén kiszabható – mondta el dr. Varga Júlia.

Meghatározott mennyiségű pontok elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetővé. Ilyen szankcióval sújtható szabályszegés a bűncselekmény, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés, a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés, így többek között az ittas vezetés, szabálytalan előzés, de a kerékpársávon történő megállás is járhat büntetőpontokkal.

A pontrendszer a jogosítvánnyal rendelkezőkre, és azokra is kiterjed, akik a járművezetéstől eltiltás, illetőleg a vezetői engedély visszavonásának hatálya alatt állnak. Tehát büntetőpontot az nem kaphat, aki jogosítvány nélkül vezet.

Rá az általános szabályok szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók. Fontos, hogy pontokat csak az kaphat, akit, mint elkövetőt a bíróság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalt, vagy helyszíni bírsággal sújtott, amit az elkövető tudomásul vett.

Nem állapítható meg a büntetőpont azonban olyan szabályszegés elkövetése esetén, amit az eljáró szerv járművezetéstől való eltiltással szankcionált.

Ha a járművezető egyszerre több szabályszegést is elkövetett, és ezt egy eljárásban bírálja el a hatóság, a bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 5 ponttal kell növelni.

Azonban ha a járművezető szabálysértést, közigazgatási bírsággal járó szabályszegést követett el, úgy a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni.

De az nem érheti el az egyes szabálysértésekre megállapított pontszámok felső határának együttes tartalmát.

Mikor gyűlnek össze a pontok, elévülnek valamikor?

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, az illetékes kormányhivatal intézkedik a járművezető vezetői engedélyének visszavonása iránt.

A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjáról számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.

Hogy kaphatom vissza a jogosítványomat, mi az utánképzés?

Ha a pontok száma eléri a 13-at, a hatóság is tájékoztatja a járművezetőt arról, hogy lehetőség van a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzésre.

Azonban, ha a 18 pont összegyűlt, jogosítványunk visszaszerzéséhez is szükséges utánképzésre jelentkeznünk. Ennek során értelemszerűen ismételten közlekedési ismertekre és vezetéselméletre, vezetési próbából is álló képzésen kell részt venni.

Forrás: Facebook

Ha a járművezető a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság egyéb feltételei is fennállnak, a visszavont jogosítványt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni a részére.

Ebbe a hat hónapos időtartamba be kell számítani azt az időt, amely alatt a visszavonást megelőző szabályszegés miatt a vezetői engedély a hatóság birtokában volt. Amennyiben ez az időtartam a hat hónapot elérte vagy meghaladta, a vezetői engedélyt a hatóság utánképzés igazolását követően visszaadja.

Az utánképzés a pontok csökkentése céljából is elvégezhető, azonban erre egy éven belül ismételten nincs lehetőség.

Hány pontot érnek a szabályszegések?

A kiszabható pontokat a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény melléklete, továbbá ezen törvény 236/2000. (XII. 23.) számú végrehajtási rendeletének melléklete tartalmazza – húzta alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/