A rakományt a járművön úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Ezen általános szabály a következő konkrét előírások betartását foglalja magában – összegezte az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Legyen szó akár nyaralásról, költözésről, alkalmi vásárlásról, autóstársaink minden esetben rendkívül kreatív módon oldják meg a túlméretezett lakberendezési tárgyak, strandkellékek vagy éppen az új matrac szállítását – fejtette ki dr. Gombolai Éva.

Valószínűleg sokan láttunk már élőben, de legalább közösségi oldalakon, mókás felvételeket az autó tetejére laza eleganciával felhelyezett, már felfújt medencéről, amit a lehúzott ablakokon kinyúló utasok próbálnak helyén tartani.

Az ehhez hasonló műveletek sokkal veszélyesebbek, mint első látásra gondolnánk.

Már egyetlen platón maradt kavics is hatalmas károkat tud tenni a másik járműre hullva, de sokkal lényegesebb, hogy az emberi életre, testi épségre veszélyes szituációk milyen gyakran erednek más járműről lehulló, nem megfelelően rögzített rakomány miatt.

Rakomány szállítása esetén ezért az első és legfontosabb szabály az, hogy még fokozottabban legyünk figyelemmel az útviszonyokra, hiszen szállítás közben a jármű terheltsége, egyensúlyi viszonyai lényegesen megváltozhatnak az út vonalvezetésétől, az útburkolat minőségétől és állapotától függően.

Fontos tudni, hogy járművet megterhelni olyan mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg.

Olyan gépjárművön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen járművel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány súlya annyiszor 68 kilogrammal növelhető, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.

A rakományt a járművön – értve ez alatt a belsejét és rakfelületét is – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

Ez az általános szabály különösen, de természetesen nem kizárólag az alábbi konkrét előírások betartását foglalja magában.

Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány

a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;

b) a jármű ajtainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;

c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;

d) úgy legyen rögzítve, hogy ne csússzon el, ne essen le, ne ömöljön ki, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy ne szóródjon le;

e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon;

f) magassága – a jármű magasságával együtt – a négy métert ne haladja meg;

g) a járművön és annak rakfelületén ne nyúljon túl – ez alól kivételt képez, amennyiben pl. nyitott rakfelületű járművel végezzük a szállítást

h) járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és kerékpárút, kerékpár-út, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett tilos úgy haladni, hogy a jármű szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé nyúljon.

A zárt kocsiszekrényű jármű

Zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó fel van felszerelve.

Ilyen esetben a személygépkocsi tetőcsomagtartóján a rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re túlnyúlik.

Forrás: Pexels

Fontos: a járművön túlnyúló rakományt még álló járművön is legalább 40×40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni úgy, hogy a lámpa a rakomány szélétől legfeljebb 40 cm-re legyen.

A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy

a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a rendszámtábla látható legyen,

b) a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,

c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,

d) a kinyúló rakomány megjelölése történjen meg.

A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakománynak tehát ezek a szabályai – figyelmeztetett végezetül a D. A. S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/