A dohányzás kapcsán a társasházi törvény is tartalmaz rendelkezéseket. A jogszabály értelmében a házirend – a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerint legalább négyötödös többségével megállapított – eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeket, illetve helyiségekben – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Sokakat zavarhat, ha a körfolyosón, közös kertben, vagy egyéb közös tulajdonban álló épületrészekben mások dohányoznak, de kérdés, hogy egy tulajdonközösségben miként szabályos ezt korlátozni? – fejtette ki dr. Varga Júlia.

A társasház a tulajdonközösség speciális formája. Ebben a tulajdonostársaknak külön tulajdonban álló lakástulajdonuk vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségük van, továbbá a közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrészből meghatározott tulajdoni hányaduk áll fenn.

A társasház közösség a házirendben a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat határozhat meg.

A külön tulajdonban álló lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget a tulajdonos szabadon használhatja, afelett rendelkezhet. A tulajdonos azonban a polgári törvénykönyv alapján köteles tekintettel lenni a szomszédokra.

E jogszabály értelmében a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Ez a szabály a dohányzással összefüggésben is irányadó a lakástulajdonosokra. Még a külön tulajdonban álló lakások vagy nem lakás céljáró szolgáló épületrészek használata során is.

A dohányzás kapcsán a társasházi törvény is tartalmaz rendelkezéseket.

A jogszabály értelmében a házirend – a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerint legalább négyötödös többségével megállapított – eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeket, illetve helyiségekben.

A szabályból kitűnik tehát, hogy a közgyűlésnek főszabály szerint nem kell külön rendelkeznie a dohányzás tilalmáról.

Forrás: Shutterstock

Külön közgyűlési döntés hiányában sem megengedett a közös tulajdonban lévő zárt légterű folyosókon, egyéb helyeken rágyújtani.

Ennek értelmében közgyűlési döntés hiányában nyitott körfolyosón, gangon szabad a dohányzás, de a közgyűlés szabályosan meghozott határozata ezt is tilthatja.

Fontos azonban, hogy a házirenden túl a társasház helye szerint illetékes önkormányzat is előírhat a házban történő dohányzással kapcsolatos szigorúbb rendelkezéseket, melyeket akkor is be kell tartani, ha a házirend nem, vagy más tartalommal állapít meg korlátokat a dohányzás kapcsán.

A helyi rendeleteket ennek alapján mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy az adott társasházra vonatkozó szabályokról teljes képet kapjon a lakó – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.