Minden szülőnek, mielőtt kiskorú gyermekét érintő, nagyobb horderejű szerződést köt, vagy nyilatkozatot tesz, érdemes mindig tájékozódni az aktuális jogi szabályozásról. A gyámhatóság jóváhagyásának elmulasztása ugyanis súlyos időveszteséget és nem kevés bosszúságot is okozhat a feleknek – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Napjainkban egyáltalán nem nevezhető ritkának, hogy kiskorú, azaz 18. életévét még be nem töltött gyermek rendelkezik kiemeltebb értéket képviselő vagyontárgy, például ingatlan tulajdonjogával – hangsúlyozta dr. Bálint Boglárka.

Sok szülő úgy érzi, gyermeke jövőjét mihamarabb biztosítani kívánja, így még nagykorúsága betöltése előtt vásárol részére ingatlant, avagy a közös családi házat írattatja nevére. Problémák ugyanakkor nem a vagyontárgyak megszerzésekor szoktak jelentkezni, hanem akkor, amikor azok értékesítése válik szükségessé.

Felmerülhet kérdésként, hogy egyáltalán kinek kell aláírnia az adásvételi szerződést, amelyet a kiskorú gyermek köt. E körben a kiskorúakat két csoportra osztja a hazai szabályozás. A 14. életévüket betöltött gyermekek már tehetnek jognyilatkozatot saját nevükben is.

Azoknak érvényességéhez azonban szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása. Ők tehát már aláírhatnak adásvételi szerződést, annak érvényességi kelléke a szülők hozzájárulása. A 14. életévüket be nem töltött kiskorúak esetében azonban a szülők írhatják alá az adásvételi szerződést, ők tehetnek ugyanis a kiskorú gyermekek nevében jognyilatkozatot.

Ingatlan eladásakor mindkét csoport esetében szükséges a gyámhatóság jóváhagyása is az ügylethez.

Praktikusan ez azt jelenti, hogy a még alá nem írt szerződés tervezetét be kell nyújtani a területileg illetékes gyámhatósághoz, s kérelmezni kell, hogy azt hagyja jóvá a hatóság.

Forrás: --

Ezen kérelemhez szükséges csatolni az ingatlan forgalmi értékét alátámasztó adó- és értékbizonyítványt, avagy ingatlanközvetítésre feljogosított szerv értékbecslését. A gyámhatóság ugyanis a gyermekek védelme érdekében azt vizsgálja elsőlegesen, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár megfelel-e az ingatlan piaci értékének.

Amennyiben a gyámhivatal ezzel kapcsolatosan mindent rendben talál, sor kerülhet a szerződés aláírására.

Ezzel azonban még az eljárás nem ért véget. A földhivatal a tulajdonjog változását ugyanis csak akkor hagyja jóvá, hogyha azt a gyámhatóság záradékkal látja el. Záradékolásra akkor kerülhet sor, hogyha a gyámhatóság felé igazolásra kerül, hogy az ingatlan vételára megfizetésre került.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy más egyéb, törvényben rögzített esetekben is szükségessé válhat a gyámhatóság jóváhagyása. Ilyennek minősül például a kiskorú gyermek nem tehermentes ingatlanszerzése, 285 ezer forint feletti értékű ingóságok eladása, illetve a kiskorút megillető örökség visszautasítása is – húzta alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/