Hatályba léphetnek a drónokra vonatkozó új szabályok, jelenleg a törvényjavaslat szavazás előtt áll. A D.A.S. JogSzerviz szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Nagy változást jelent az eddigiekhez képest, hogy a 120 gramm feletti drónok lényegesen szigorúbb feltételek mellett használhatóak majd.

A 120 gramm maximális felszálló tömeget el nem érő, adatrögzítő eszközzel fel nem szerelt pilóta nélküli légi jármű, amely a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes játékdrónnak minősül.

A 120 gramm feletti eszközök esetében az jogosult kezelésre, üzemeltetésre, illetve vezetésre, aki képzésben részesült, és eredményes vizsgát tett, vagy kiképzés alatt álló személy, akinek a tevékenysége a légi közlekedés biztonságát befolyásolhatja.

Törvényben rögzülnek a HungaroControl Zrt. által üzemeltetett, a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás használatra vonatkozó alapvető szabályok.

Néhány kivételtől eltekintve az alkalmazás használata kötelező lesz a pilóta nélküli légijárművek légtérhasználata során.

Drón használata előtt feltétlenül járjunk utána, hogy az adott drónra és ránk, mint pilótára milyen szabályok vonatkoznak.

Fontos korlátozások lépnek ugyanis életbe azzal kapcsolatban, hogy milyen drónnal lehet embertömeg fölé repülni, a talajtól számítva milyen magasságig repülhet az eszköz, illetve az eszköz szemmel tartására is.

Rendkívül fontos szabály, hogy magánlaksértés miatt lesz felelősségre vonható az, aki kamerával felszerelt légi járművével az érintettek hozzájárulása nélkül más lakásáról vagy az ott tartózkodókról felvételt készít.

Forrás: DJI

A miniszteri indoklás kifejti, hogy a személyiségi jogok elsődlegesen és általánosan polgári jogi védelem alatt állnak, de a súlyosabb jogsértések szabálysértési (például: magánlaksértés, becsületsértés szabálysértési alakzata), míg a legsúlyosabb jogellenes magatartások (például: személyes adattal visszaélés, tiltott adatszerzés) már büntetőjogi jogkövetkezményt vonnak maguk után.

A drónhasználat rendkívüli mértékben változtatta meg a személyes szférába hatoló lehetőségeket, így mind a drónok használói, mind a használat esetleges szenvedő alanyai részére fontos információ, hogy januártól lényegesen szigorúbb szabályok között folytatható a tevékenység – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/