Kártérítést attól tudunk kérni, akinek feladata lett volna az adott terület síkosság-mentesítése, ám ezt nem végezte el. Sokszor sajnos már ennek a szervezetnek a megtalálása sem egyszerű – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Az utak síkosság-mentesítésének elmaradása a téli időszakban a közlekedési balesetek egyik fő okozója – húzta alá dr. Bálint Boglárka.

Tipikus téli szituáció amikor valaki egy havas, jeges parkolóban okoz balesetet, aminek az oka, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére a jeges úton nekicsúszik egy másik parkoló autónak.

A legtöbben ilyenkor belenyugodnak abba, hogy a balesetet ők okozták, a másik fél káraira saját kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk fedezetet nyújt, míg saját autójukban keletkezett kárt maguk kötelesek viselni.

Érdemes tudni azonban, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén van arra esély, hogy saját kárunk megtérüljön.

A fent körülírt szituációban kártérítést természetesen attól tudunk kérni, akinek feladata lett volna az adott terület síkosság-mentesítése, ám ezt nem végezte el. Sokszor sajnos már ennek a szervezetnek a megtalálása sem egyszerű.

Hatályos jogszabályaink egyértelműen kimondják, hogy a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon a települési önkormányzat feladata.

Az önkormányzatok ezt a feladatot előszeretettel ruházzák át más, általában önkormányzati tulajdonban álló vállalatokra, különböző önkormányzati rendeletekben.

Első lépésként éppen ezért célszerű mindig az adott önkormányzatot megkeresni, s bejelenteni, hogy hol, mikor történt a baleset és azt is, hogy annak oka a síkosságmentesítés elmaradása volt.

Amennyiben a helyszínen készítettünk fényképfelvételeket, úgy azokat feltétlenül csatoljuk bejelentésünkhöz.

Az önkormányzat, illetve a síkosság-mentesítést végző vállalkozás felelőssége akkor állhat fenn, hogyha a közút síkosság-mentesítését a vonatkozó szabályokban megjelölt időtartamokon belül nem végezték el.

Ezen időtartamokat ugyan ajánlott szolgáltatási szintként határozza meg a vonatkozó rendelet, ennek ellenére elvárható, hogy az utak csúszósságát ésszerű időn belül elhárítsák.

Érdemes tudni azonban, hogy a különböző utak különböző közútkezelési szolgáltatási osztályokba tartoznak, mintegy fontossági sorrendet alkotva.

Mindez azt jelenti, hogy a síkosság-mentesítést elsőként a belterületi főutakon kell elvégezni, s legutolsó sorban a külterületi közutakon. Fontos tehát azt is egyértelműen meghatározni, hogy hol került sor a balesetre, az milyen közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozik.

Forrás: MTI/Komka Péter

A munkálatok elvégzésére köteles szervezet felelősség alóli mentesüléséhez az szükséges, hogy bizonyítsa, úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható volt.

Összefoglalva tehát van remény arra, hogy kárunk akkor is megtérüljön, hogyha mi okoztuk a balesetet.

Minden ilyen jellegű ügyben rendkívül alaposan meg kell vizsgálni a baleset körülményeit, helyszínét annak eldöntése érdekében, hogy megalapozottan tudjuk-e érvényesíteni kárigényünket. Abban az esetben, hogyha erre mutatkozik reális lehetőség, úgy elsődlegesen az önkormányzattal célszerű felvenni a kapcsolatot, s érdeklődni, hogy kinek a feladata lett volna elvégezni a síkosság-mentesítést.

Miután megtudtuk, hogy az ügyben kihez, melyik szervezethez kell fordulnunk, jelentsük be kárunkat, lehetőleg pontosan, összegszerűen megjelölve autónk javítási költségét is – tanácsolta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.