A vadon élő vagy kóbor állatok olyan jellegű etetése, amely a közterületet beszennyezi, nem megengedett. A kóbor állatok etetését tehát olyan formában bizonyosan nem lehet végezni, ami a környezetünket szennyezi – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A hidegebb idő beköszöntével sokan úgy kívánnak segíteni a kóbor, vagy éppen vadon élő állatoknak, hogy azokat az utcán, közterületeken etetik. Ide tartozik a városi galambok etetésétől kezdve, az énekesmadaraknak való eleség kitételén át a kóbor macskák és kutyák etetéséig terjedő tevékenységek – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Néhány évvel ezelőtt Újpesten nagy port kavart azon önkormányzati rendelet, amely a kerületben megtiltotta közterületi etetést, illetve a kóbor és vadon élő állatok magánterületen történő etetését.

A szabályozás értelmében aki közterületen állatot etetett, vagy közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatot etetett – ide nem értve az énekesmadarak madáretetőből történő etetését – az kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal volt sújtható. A Kúria végül megsemmisítette a vitatott önkormányzati rendeletet, tekintettel arra, hogy annak világosságával, egyértelműségével összefüggésben komoly aggályok merültek fel.

Jelenlegi jogszabályaink között olyat nem találunk, amely azt mondja ki, hogy a vadon élő vagy kóbor állatok közterületen történő etetése általános jelleggel, az egész országban tilos.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében azonban aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, vagy a felügyelete alatt lévő állat által ilyen helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

Ezen rendelkezésből levezethető, hogy a vadon élő vagy kóbor állatok olyan jellegű etetése, amely a közterületet beszennyezi, nem megengedett. A kóbor állatok etetését tehát olyan formában bizonyosan nem lehet végezni, ami a környezetünket szennyezi.

A fentieken túlmenően ugyanakkor a helyi önkormányzatok sajátos szabályokat alkothatnak meg rendeletikben, melynek célja a közösségi együttélés szabályainak megteremtése. Ilyen jellegű szabályozásnak tekinthető a fővárosban az a rendelkezés, amely a fenti törvényi rendelkezést konkretizálja.

Forrás: Thinkstock

Ez ugyanis kifejezetten kimondja, hogy állatokat közterületet szennyező módon etetni tilos, valamint ebek ürítése esetén a közterület szennyezésének megszüntetéséről (eltakarításáról) az eb sétáltatója köteles gondoskodni.

Az önkormányzati szabályozás nem tesz különbséget háziállatok és vadon élő állatok között. Így jelenleg fővárosunkban semmilyen állatot nem lehet úgy etetni, hogy ezzel a közterületet beszennyezzük.

A fentiek alapján tehát elmondhatjuk, hogy a kóbor állatok etetése nem tilos. Ám keretek közé szorított tevékenység, aminek során figyelnünk kell arra is, hogy környezetünk tisztaságát megóvjuk – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.