Kivételes jellegűnek tekinthető azon eset, amikor közvetlenül a MABISZ-hoz lehet, vagy kell fordulni annak érdekében, hogy a vétlen károsult kártérítési igénye kielégítést nyerjen – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ) 1990. november 14-én nyolc biztosítótársaság alapította, napjainkra pedig kettős feladattal rendelkezik a biztosítási piacon e szervezet – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

A MABISZ tevékenysége egyrészt egyesületi szakmai érdekképviseleti tevékenység, másrészt pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos feladatokat lát el.

Ez utóbbi feladatából adódik, hogy egy-egy problémás közlekedési baleset esetén felmerül, vajon az adott ügyben lehet-e a MABISZ-hoz fordulni?

Jelenlegi jogszabályaink a közlekedési balesetekkel kapcsolatosan főszabálynak tekintik azt, hogy a kárigények megtérítésére a vétkes fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítója kötelezhető.

Ezzel szemben kivételes jellegűnek tekinthető az az eset, amikor közvetlenül a MABISZ-hoz lehet vagy kell fordulni annak érdekében, hogy a vétlen károsult kártérítési igénye kielégítést nyerjen.

Ilyen kivételes esetnek tekinthető az, hogyha bár tudjuk a károkozó gépjármű rendszámát, de ismeretlen előttünk az, hogy melyik biztosítótársaságnál rendelkezik a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítással.

Ebben az esetben a MABISZ tud segítségünkre lenni és megadni azt a biztosítótársaságot, amelyhez kárigényünket be kell nyújtani.

A MABISZ egyik kiemelt feladata, hogy a vétlen károsultak kárait saját maga rendezi akkor, hogyha a károkozó fél nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták, vagy ha a károkozó gépjármű ideiglenesen ki volt vonva a forgalomból.

Ezekben az esetekben a károsult a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a MABISZ részére.

Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a MABISZ fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Fontos kiemelni továbbá, hogy bizonyos esetekben a MABISZ kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, a reklámhordozó eszközökben, továbbá az egyéb vagyontárgyakban okozott károkra.

Forrás: 123RF

Ezzel szemben a MABISZ megtéríti a károsult gépjárműben okozott károkat abban az esetben, hogyha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár.

Abban az esetben tehát, hogyha nem ismert előttünk a károkozó gépjármű, annak rendszáma, a MABISZ kártérítési kötelezettsége csak akkor merül fel, ha a baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel járt.

Egyéb esetekben ismeretlen tettes ellen feljelentést tudunk tenni bármelyik rendőrkapitányságon, s amennyiben a rendőrség felderíti a károkozó felet, úgy a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítójához tudunk fordulni – mutatott rá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/