A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok alapján a veszélyhelyzet legfontosabb ismérve azonban, hogy ebben a jogrendben az alapvető jogok gyakorlása felfüggeszthető, vagy korlátozható. Ez alól kivétel az élethez és az emberi méltósághoz való jog – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Az alaptörvény nevesíti különleges jogrend címszó alatt a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályokat – fejtette ki elöljáróban dr. Varga Júlia.

Ezek értelmében a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

A kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Az alaptörvény értelmében a kormány veszélyhelyzet alatt alkotott rendeletei főszabály szerint tizenöt napig maradnak hatályban. Ez alól természetesen kivétel, ha a kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok alapján a veszélyhelyzet legfontosabb ismérve azonban, hogy ebben a jogrendben az alapvető jogok gyakorlása felfüggeszthető, vagy korlátozható.

Ez alól kivétel az élethez és az emberi méltósághoz való jog.

Továbbá, ebben az időszakban sem lehet senkit kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Ilyenkor továbbá szintén tilos az emberkereskedelem, valamint a hozzájárulás nélküli orvosi, tudományos kísérletek, és az emberi fanemesítést célzó gyakorlat is.

Ezek, olyan az alaptörvényben meghatározott alapjogok, amiket különleges jogrend idején sem lehet korlátozni.

Forrás: Twitter

Lényeges azonban, hogy nem tiltott különleges jogrendben korlátozni többek között a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogot, a szociális biztonság jogát, szabadsághoz való jogot, továbbá a férfiak és nők egyenjogúságához való jogot sem.

Különleges jogrendben továbbá az alaptörvény alkalmazása sem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.

A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha a kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn.

Ennek értelmében a veszélyhelyzet megszüntetéséről kifejezetten döntenie kell a kormánynak – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/