Mikor jár a CSED, mikortól illeti meg az anyát a GYED, mik a feltételei ezeknek az ellátásoknak? A D.A.S. JogSzerviz szakértője a hasznos alapvetéseket vázolja fel a CSED és GYED témakörében.
A gyermek megszületése előtt rengeteg körülményt kell rendezni a szülők életében, és önmagában sok feladatot jelent a kicsit születése előtt minden szükséges bútort, felszerelést beszerezni – fejtette ki dr. Varga Júlia.

A csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételeit a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény tartalmazza.

Csecsemőgondozási díj

CSED-re jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Fontos, hogy a jogszabály nem követeli meg a biztosítottság folyamatosságát, csak annak két éven belüli minimum tartamát.

A 365 napba be kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj folyósításának idejét, köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mikortól – meddig?

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg. A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, amely a munka törvénykönyve értelmében 24 hét lehet.

A CSED legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.

Ha a CSED iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

Nem jár a CSED a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat.

Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásáért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is – ha az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj.

A csecsemőgondozási díj összege főszabály szerint a naptári napi alap 70%-a. Fontos, hogy ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg jogosultak csecsemőgondozási díjra, az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.

Gyermekgondozási díj

GYED-re jogosult a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt; valamint az anya (meghatározott esetekben más személy), aki részére CSED került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a CSED-re való jogosultság időtartama alatt megszűnt.

Feltéve, hogy a CSED-re való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt; és gyermekét saját háztartásában neveli.

A 365 napba szintén be kell számítani azokat az időtartamokat, amelyek a csecsemőgondozási díjra való jogosultság leírásánál részletezésre került, így például a felsőoktatási intézményi tanulmányokból 180 napot.

Forrás: Shutterstock

Lényeges, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén GYED-re jogosult az a szülő nő is, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.

Mikortól – meddig?

A GYED legkorábban a CSED, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermek esetén a GYED a CSED, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár.

A GYED összege főszabály szerint a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a – mutatott rá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/