A hozzátartozó miatti halálesetben érintett munkavállalónak külön kérelmeznie igényét, ám ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a munkáltatónak mentesítenie kell őt két munkanapra a munkavégzési kötelezettsége alól. A munkavállalónak ugyanakkor igazolnia szükséges, hogy teljesültek a törvényben meghatározott feltételek – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Hozzátartozó miatti haláleset a legtöbbször megviseli a családtagokat. Emiatt, valamint a temetéssel kapcsolatos ügyintézés okán lehetősége van a hozzátartozónak arra, hogy ilyenkor éljenek a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéssel.

A Munka törvénykönyve erre az esetre kedvezményt biztosít az érintett munkavállaló számára.

Ugyanis, a munkavállalónak lehetősége van arra, hogy a hozzátartozó halála miatt mentesüljön a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alól. Ennek időtartama továbbra is 2 munkanap.

A Munka törvénykönyve pontosan meghatározza, hogy e törvény vonatkozásában ki minősül hozzátartozónak.

Ekként hozzátartozó a munkavállaló házastársa, egyeneságbéli rokona, tehát akár a nagyszülője is, a testvére, az élettársa, de még a házastárs egyeneságbéli rokona és testvére, vagy a testvér házastársa is.

Természetesen az örökbefogadott, a mostohagyermek és a nevelőszülő is – hasonlóan a fentiekhez – ebbe a körbe tartozik.

A munkáltató azonban nem köteles ezt a mentesülést biztosítani az érintett munkavállaló számára, hanem azt a munkavállalónak külön kérelmeznie, jeleznie szükséges.

Ha pedig él ezzel a lehetőséggel a munkavállaló, akkor a munkáltatónak mentesítenie kell őt erre a két munkanapra a munkavégzési kötelezettsége alól.

A munkavállalónak ugyanakkor igazolnia szükséges, hogy teljesültek a törvényben meghatározott feltételek, mely a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, vagy másolatának csatolásával történhet.

Javasolt a kérelmet igazolható módon a munkáltatói jogok gyakorlója részére megküldeni.

Forrás: Shutterstock

A munkáltatónak erre az időre munkabért kell számfejtenie, mely a távolléti díj összegét foglalja magában. Ez általában az alapbérnek az érintett napokra számfejtett összegét jelenti.

Tehát nem fizetett nélküli szabadságról van szó, mint ahogyan azt általában a munkáltatói oldalról sokszor gondolják – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.