Gyakran hallhatjuk, hogy a haszonélvezeti jog a tulajdonjognál is erősebb. Bizonyos esetekben ez valóban így is van, ezért érdemes tisztázni, hogy milyen jogai vannak a haszonélvezőnek a tulajdonossal szemben. A D.A.S. JogSzerviz szakértője járja körül a jogi helyzetet.

Ingatlanok esetében a haszonélvezeti jog a jogszabály erejénél fogva vagy szerződéssel jöhet létre – fejtette ki dr. Bezzegh Edina.

Az első esetre a leggyakoribb és legközismertebb példa, amikor az örökhagyó szülő halála után a gyermekek öröklik meg az ingatlanban lévő tulajdonrészét, a túlélő szülő haszonélvezeti jogával terhelten.

Szerződéssel pedig akkor jön létre haszonélvezeti jog, amikor például a szülő ingatlant ajándékoz gyermekének s haláláig tartó haszonélvezeti jogot kötnek ki. Illetve jegyeztetnek be.

Fontos megjegyezni, hogy minden esetben szükséges a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése.

A haszonélvezet ideje alatt a haszonélvező jogosult a dolog birtoklására, használatára, a hasznosítására és a hasznok szedésére. Így az ingatlan haszonélvezője jogosult az ingatlanban lakni, illetve egyéb módon hasznosítani azt.

Természetesen ezen felül kötelezettségek is terhelik. Így többek között köteles az ingatlan állagát megőrizni, viselni az ingatlan terheit, például a rezsiköltséget.

A rendkívüli helyreállítási, vagy javítási munkálatok elvégzésének költségei azonban a tulajdonost terhelik.

A köztudatban elterjedt az a tévhit, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni.

Valójában a haszonélvezettel terhelt ingatlan is forgalomképes, vagyis a tulajdonos eladhatja, azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti.

Vagyis az ingatlan haszonélvezője a továbbiakban is birtokolhatja, hasznosíthatja az ingatlant. Az már egy másik kérdés, hogy egy haszonélvezettel terhelt ingatlanra sokkal nehezebb vevőt találni, így ez az eset a gyakorlatban viszonylag ritkán fordul elő.

A másik lényeges kérdés, hogy maga a haszonélvezeti jog átruházható-e. A haszonélvezeti jog nem forgalomképes, így a jogosult ezt a jogát harmadik személyre nem ruházhatja át.

Lehetősége van azonban haszonélvezeti jogának lemondására akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Az ingatlan haszonélvezőjének a lemondó nyilatkozatot írásba kell foglalnia és az ingatlan haszonélvezetének megszüntetése esetén a haszonélvezeti jogot töröltetni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Ehhez mindenképpen ügyvédi közreműködés szükséges.

Amennyiben a haszonélvezeti jogról való lemondás ellenérték fejében történik, annak értékét az alábbiak figyelembevételével kell kiszámolni: egyévi értékéül a dolog forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

Forrás: Origo

Ha a haszonélvezeti jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, az értékét a jogosult életkorához igazodva kell megállapítani:

ha jogosultja 25 évnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese
ha jogosultja 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa
ha jogosultja 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa
ha jogosultja 65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.

Amennyiben tehát a tulajdonos egy 20 millió Ft-os ingatlanra bejegyezett haszonélvezeti jogot kíván megváltani a 70 éves haszonélvezőtől, úgy a 4 millió Ft-os ellenértéket kell fizetnie a haszonélvezeti jog megváltásáért.

Haszonélvezeti jog értékének kiszámításánál a 1990. évi XCIII. törvény az irányadó. Fontos azonban, hogy a haszonélvezeti jogáról való lemondásra senki nem kötelezhető – húzta alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/