Sok szülő tudja, hogy gyermeke hároméves korától óvodába köteles járni, ám a részletszabályokkal összefüggésben gyakoriak a félreértések is. Mindenki maga ismeri legjobban a gyermekét, így sokan azt szeretnék, ha a csemete mihamarabb óvodába járna. De természetesen vannak olyan szülők is, akik minél később szeretnék óvodába adni gyermeküket. A D.A.S. JogSzerviz szakértője bemutatja, hogy pontosan mikortól is köteles egy gyermek óvodába járni és mit tehetünk, ha még otthon szeretnénk tartani.

Az óvoda köznevelési intézmény, melynek célja, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra felkészítse. Ideális esetben az óvoda alkalmas arra, hogy elősegítse a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését – mondta el dr. Bálint Boglárka.

Ezen kívül a személyiség kibontakoztatását az életkori, egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Köznevelési intézményként azonban az óvodák esetében is – csakúgy, mint az iskolák esetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve az ennek végrehajtására kiadott kormányrendeletek szabályozzák működésüket.

A fent említett törvény pedig egyértelműen szabályozza azt, hogy a szülők mikortól kötelesek gyermeküket óvodába járatni. Ennek értelmében minden gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig köteles az óvodai nevelésben részt venni.

A gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, az óvodai nevelés évének kezdő napjától kötelesek legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson részt venni.

A fentiek alapján tehát 2021 szeptemberében azoknak a gyermekeknek kell megkezdeniük az óvodai nevelésben történő részvételt, akik 2018. augusztus 31-én, vagy előtte születtek.

Minden olyan gyermek pedig, akik ezen időpont után született, a későbbi években, a nevelési év kezdőnapjától lesznek kötelesek részt venni az óvodai nevelésben.

A törvény alapján ugyanakkor az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Ennek feltétele, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető legyen.

Ez a rendelkezés azoknak a szülőknek nyújthat segítséget, akik minél hamarabb kívánják gyermeküket óvodai nevelés alá vonni.

A szülőknek ugyanakkor lehetőségük van arra is, hogy kérelmezzék az óvodai foglalkozások alóli mentesülését. A kérelmet minden tárgyév május 25. napjáig kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz.

A kérelemnek csak akkor adnak helyt, hogyha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja azt, hogy ne vegyen részt az óvodai nevelésben.

Forrás: Shutterstock

A felmentés legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig tarthat, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Amennyiben a felmentésről szóló döntéssel a szülők nem értenek egyet, úgy az ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül lehet közigazgatási pert indítani.

A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el.

Bár egyelőre sok helyen még nincs konkrét információ, hogy technikailag miként fog zajlani az óvodákba történő felvétel, a beiratkozás és az ezzel kapcsolatos teendők – húzta alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/