Az online adatszolgáltatás bevezetésének és az adatokat kezelő online számlarendszer kialakításának célja a gazdaság fehérítése, az adócsalások visszaszorítása. A D.A.S. JogSzerviz szakértői cikkükben minden lényeges tudnivalót összefoglalnak.

Az online számlarendszer létrejöttének okai: a kiállított számlákról valós idejű adatok érkeznek a NAV-hoz, a kiállított számlákat lekérdezhetik a számlabefogadók és a számlakibocsátók is, a nagy mennyiségű számlaadat gyorsan elérhető hatékony kockázatelemzés és ellenőrzés céljára, ami segíti az adócsalások felderítését, ez a tisztességes adózók számára is előnyökkel jár.

További okok: az adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek a számlázó programot használóknál, a rendszer kiváltja a számlakibocsátók összesített adatszolgáltatását.

Mi lesz a jövő az online számla adatokkal?

2021.07.01-től a NAV az adott adó-megállapítási időszakra vonatkozó nyilvántartásban szerepelő adatokból az adózó részére az ÁFA bevallás tervezetet kiajánlja, aki a saját nyilvántartásával összeveti. Az ESZJA-val ellentétben, nem fog automatikusan rögzülni az ÁFA bevallás tervezet.

Az adózók egy részének az adminisztrációs terhei ezzel csökkennek. Viszont az adózók másik részének önálló ellenőrzési osztályt szükséges létrehoznia az ÁFA bevallás tervezetének ellenőrzéséhez, hogy az egyeztetéseknek eleget tudjanak tenni.

Az online számla fejlődés története (2021.04.01) NAV Online számla 3.0

Az alábbi személyeknek is kötelező lesz csatlakozni az Online Számlázók köréhez: a nem áfa-alany belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, szervezet, a nem belföldi áfa-alany, azaz más tagállami vagy harmadik országbeli áfa-alany részére számlázó programmal kiállított vagy kézi úton kibocsátott számlák adatait is kötelező lesz beküldeni a NAV-hoz

A Covid-19 járvány akadályozhatta az adózókat a felkészülésben, így a szankciómentesség év elejéről március 31- ig lett elhalasztva.

2021.01.04

Kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az ÁFA törvény számlázási szabályai vonatkoznak. A szabályozás a számlázó rendszertől emberi beavatkozás nélkül azonnali adattovábbítást követel meg.

Korábban a 23/2014 NGM rendelet alapján minden új számlázó program vásárlása után a használó cég köteles volt bejelenteni a számlázó program használatának tényét, de az új szabályozás okafogyottá tette ezen bejelentést, így ezt a kötelezettséget kivezették, de nem visszamenőlegesen.

2021. január 4-ét megelőzően keletkezett bejelentési kötelezettségét, ha nem teljesítette, akkor ezt pótolni kell.

Gyakorlati szemmel: először a felhasználónak regisztrálnia kell a NAV rendszerébe az online számla felületére. Ezután a saját számlázó programját össze kell kötnie és az adatkapcsolatot létre kell hoznia a NAV rendszerével. https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start

A számlázó programban a számlázást követően azonnali ellenőrzés szükséges, hogy hibátlanul fogadta a kiállított számlát az online rendszer. Ekkor zöld jelzést kap a felhasználó, ezzel az adattovábbítás sikeres.

ERROR üzenet esetén mindenképpen szükséges a hibát azonnal feltárni és a hiba megszüntetéséről gondoskodni. Az ERROR üzenet miatt nem teljesült adatszolgáltatás esetén, mulasztási bírság kiszabásának van helye. A NAV a szankciót tartalmazó határozatának meghozatalakor minden releváns körülményt mérlegel.

Ilyen körülmény lehet, hogy technikai okokból nem volt beküldhető az adatszolgáltatás, illetve, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett úgy járt-e el a szoftver használata, a probléma javítása során, ahogy az tőle elvárható.

2020.07.01

Ettől az időponttól bővült azon számlák köre, amikről adatot kell szolgáltatni a NAV felé. A számla áthárított ÁFA tartalmától függetlenül kötelezővé vált az adatszolgáltatás minden olyan 2020. június 30. után kiállított/kibocsátott számláról, amit egy adóalany egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak belföldön teljesített ügyletről állított ki.

Forrás: Shutterstock

Az Apple App Store és a Google Play áruházakból ingyenesen letölthető Online Számlázó program mobilapplikációjával a NAV-hoz beküldött számlaadat-szolgáltatások állapota, valamint a kimenő és bejövő számlák pár gombnyomással megtekinthető és elérhető.

2018.07.01.

Regisztrálni kellett az Online Számla rendszerébe, hogy a belföldi adóalanyok számára kiállított, legalább százezer forint feletti ÁFA tartalmú számlák adatairól az adatszolgáltatás teljesíthető legyen, függetlenül attól, hogy a számlát számlázó-programmal vagy kézzel állította ki valaki.

A NAV ingyenes számlázó-programot biztosít a felhasználók részére, hogy a rendszer bevezetését könnyítse. https://nav.gov.hu/data/cms524300/Alapveto_tudnivalok_a_NAV_Online_Szamlazo_programjanak_alkalmazasahoz.pdf