A jelenleg fennálló járványügyi veszélyhelyzetben fontos tisztában lennünk munkavállalóként azzal, hogy a munkahelyünkön, a vírussal szembeni védettséggel összefüggésben, milyen adatokat vagyunk kötelesek megosztani magunkról, munkáltatóként pedig milyen adatokat kérhetünk el jogszerűen. A D.A.S. JogSzerviz szakértői járják körül a témát.

Elsősorban azt szükséges tudnunk, hogy a védettségünkkel kapcsolatos információ, amely lehet akár a COVID-19 betegségből történő felgyógyulás, akár az oltottság ténye, a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó egészségügyi adatnak minősül. Ennél fogva pedig az adatkezelésre szigorú szabályok vonatkoznak rá.

Az egyértelmű, hogy a munkáltató puszta érdeklődésből nem gyűjthet és kezelhet olyan személyes adatokat, amelyhez nincsen jogosultsága. Azonban vannak olyan esetek, amikor jogszerűen kötelezhetnek minket ilyen jellegű adat kiadására.

A munkáltató csak olyan adatot kezelhet, ami a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból, feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos.

A biztonságos munkakörnyezet megteremtése a munkáltató feladata, mely során köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. És amennyiben szükséges, intézkedéseket tenni annak megteremtése érdekében. Ennek során a munkavállaló köteles a munkáltatóval együttműködni.

Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi céllal, különös tekintettel a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi behatások felmérését, egyes munkakörök esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése.

Ezzel a munkáltató nem csak a konkrét munkavállaló tekintetében tud intézkedéseket tenni, hanem a többi munkavállalóját is meg tudja védeni, valamint meghatározott munkakörök esetén az ügyfelei biztonságát meg tudja teremteni.

A védettséggel összefüggő adatkezelés célja tehát kizárólag az lehet, hogy a munkáltató a munkavállalói, valamint az ügyfelei számára megteremthesse a biztonságos környezetet.

Fontos kritérium, hogy csak a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezelheti a munkáltató, illetve az arra feljogosított személyek.

A koronavírus elleni védettség igazolására két lehetőség van. Egyrészt, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által biztosított applikáció, másrészt a hatóság által kiállított védettségi igazolvány. A kártyán szereplő QR kód beolvasásával lehet megtekinteni, az oltással összefüggésben regisztrált adatokat.

Lényeges, hogy a munkáltató csak és kizárólag azokat az adatokat kezelheti a védettségünkkel összefüggésben, amelyek az applikáción, illetve az védettségi igazolványon megtalálható, ezen felül további adatok kezelésére nem jogosult.

Fontos tudnunk, hogy a munkáltató kizárólag az applikáció megjelenítését, illetve a védettségi igazolvány bemutatását kérheti tőlünk, azokról másolatot nem készíthet, sem más formában és módon nem tárolhatja.

Nem minden munkáltató jogosult a védettségünk nyilvántartására, ezzel összefüggésben az adatkezelés jogszerűségét, mindig egyedileg szükséges vizsgálni.

Forrás: Shutterstock

Így például, aki távmunkában otthonról dolgozik, annál nyilvánvalóan nincs alapja a védettséggel összefüggő adat kezelésének, míg az olyan munkakörben, aminek az ügyfelekkel történő személyes kontaktuson alapul, ott indokolt lehet a védettségről való információszerzés.

Minden esetben, ha a munkáltató személyes adatot, kiváltképp, ha különleges kategóriába eső személyes adatot kezel, adatkezelési tájékoztatót köteles készíteni, amely tartalmazza az adatkezelés kereteit.

Amennyiben a munkáltatónk a koronavírus elleni védettségünkre vonatkozó adatot kívánna tőlünk beszerezni, előzetesen ismertetnie kell velünk az adatkezelési tájékoztatót, ennek hiányában nem vagyunk kötelesek az adatszolgáltatásra.

Ha esetleg kétség merülne fel bennünk arra tekintettel, hogy a munkáltatónk jogszerűen kezeli-e az adatainkat, az ügy kivizsgálása érdekében kérelemmel fordulhatunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely hatósági eljárás keretein belül fogja meghatározni, hogy jogszerű-e a munkáltató adatkezelése.

Fontos kiemelni, hogy ez a cikk a jelenleg hatályos szabályozás alapján íródott. Mivel a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet során a szabályozás rendkívül gyorsan változik, így célszerű mindig ellenőrizni hatályban lévő jogszabályokat és jogszabály-módosításokat – tanácsolták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/